Piętno Zagłady

Spotkanie autorskie wokół książki 'Piętno Zagłady' z prof. Joanną B. Michlic

Spotkanie autorskie wokół książki 'Piętno Zagłady' z prof. Joanną B. Michlic

Źródło:ŻIH

Spotkanie poświęcone książce "Piętno Zagłady" Joanny Beaty Michlic. W spotkaniu wezmą udział autorka, tłumacz i edukator Adam Musiał oraz dziennikarka i pisarka Katarzyna Zimmerer. Początek wydarzenia 8 czerwca o godz. 18:00. Organizatorami są: Fabryka Schindlera, Muzeum Krakowa i Żydowski Instytut Historyczny.

Ta książka jest niezwykle ważnym wkładem w zrozumienie sposobu, w jaki dzieci przeżywają, przystosowują się i pamiętają traumę, utratę dzieciństwa, zniszczenie ich rodzin i przedwojennego świata. (prof. Samuel D. Kassow)

Jest to niezwykle wzruszające opracowanie nieco zaniedbanego tematu. Rzuca nowe światło na złożone problemy ratowania i przetrwania pod okupacją hitlerowską w Polsce. Przyciągnie i moim zdaniem będzie miało ogromny wpływ na nasze rozumienie drugiej wojny światowej i bardziej ogólnego problemu dzieci narażonych na stres związany z konfliktem i stratą. (prof. Antony Polonsky)

Tekst oparte na świetnej znajomości literatury przedmiotu i źródeł, wysokich umiejętnościach warsztatowych, operują bogatym językiem i w wymowny sposób przedstawiają wiele pojedynczych wydarzeń (losów) Wysoki poziom informacyjny jednoznacznie potwierdza wartość poznawczą zamierzonej publikacji. (prof. Andrzej Paczkowski)

Publikacja składa się z esejów Joanny Michlic po raz pierwszy publikowanych w języku polskim. Teksty dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody naukowe analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność świadectw dzieci, nie tylko w rekonstrukcji wojennych i powojennych losów, ich tożsamości i pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

Historie utraconego dzieciństwa. O książce „Piętno Zagłady" Joanny Beaty Michlic

Joanna Beata Michlic – dr hab. Institute of Advanced Studies, UCL, historyczka zajmująca się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz pamięcią o Zagładzie. Autorka licznych książek i artykułów, między innymi Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych (ŻIH, 2015), która znalazła się w dziesiątce książek nominowanych do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego w 2016 r. Dzięki stypendium Fundacji Gerdy Henkel obecnie pisze książkę o wieloaspektowym ratowaniu żydowskich dzieci w Polsce – Pomiędzy oddaniem i znęcaniem. Historia i pamięć ratowania Żydów w Polsce.

Adam Musiał – edukator o historii i kulturze Żydów, w tym o Zagładzie, z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole średniej; tłumacz. Absolwent anglistyki i kulturoznawstwa oraz studiów podyplomowych o Zagładzie i licznych szkoleń w Polsce i zagranicą. Współpracował edukacyjnie z wieloma instytucjami, m.in. Yad Vashem, Shoah Foundation, Uniwersytetem Jagiellońskim, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Krakowa, Żydowskim Muzeum Galicja, Fundacją Taubego. Przełożył m. in. Piętno Zagłady Joanny Michlic, Anatomia pewnego ludobójstwa. Życie i śmierć Buczacza Omera Bartova, większość tekstów wchodzących w skład książki Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu pod redakcją Pawła Śpiewaka.

Katarzyna Zimmerer – dziennikarka, pisarka, tłumaczka, współautorka wystaw muzealnych. Autorka książek: Zwyczajny dzień (2012), Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939–1945 (2004), za którą otrzymała nagrodę Krakowska Książka Miesiąca, Kronika zamordowanego świata Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej (2017). W jej tłumaczeniu ukazały się w krakowskich wydawnictwach: „Znak”, Wydawnictwo Literackie i WAM dzieła autorów niemieckich i austriackich jak: Hedwig Courths-Mahler, Hans-Georg Behr, Michael Hesemann, Horst Klaus Berg, Anselm Grün, Rainer Erler i Karl Frielingsdorf. Współautorka wystaw muzealnych, m.in. "Kraków czas okupacji – 1939-1945"; "Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939–1945".