Żydowskie korzenie liturgii chrześcijańskiej. Ks. prof. Mariusz Rosik

ABC judaizmu i dziedzictwa żydowskiego

ABC judaizmu i dziedzictwa żydowskiego

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

"Nie ulega wątpliwości, że różne aspekty liturgii chrześcijańskiej zakorzenione są w religii Jezusa – w judaizmie. Chrześcijaństwo bowiem wyrasta z korzeni wiary Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Jezusa" rozpoczyna swoją publikację poświęconą żydowskim źródłom liturgii chrześcijańskiej ks. prof. Mariusz Rosik. Podczas wykładu przygotowanego specjalnie dla studium "ABC judaizmu i dziedzictwa żydowskiego" nasz gość wprowadzi nas w tę tematykę.

Link do transmisji:

Ks. prof. Mariusz Rosik jest biblistą, wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się teologią Nowego Testamentu, egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów

Czytaj więcej: