O pisaniu historii Żydów polskich przed Zagładą

Seminarium naukowe, które poprowadzi prof. Natalia Aleksiun.

Conscious History

Źródło: ŻIH

Link do rejestracji:

W 1928 r. rozpoczął działalność Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie. Miał on kształcić nauczycieli, rabinów i pracowników gmin żydowskich, ale też stać się ośrodkiem historiografii Żydów polskich.

W okresie międzywojennym historia Żydów polskich stała się ważną dziedziną działalności intelektualnej, w której uczestniczyli historycy i historyczki, absolwenci uniwersytetów polskich, przede wszystkim Uniwersytetu Warszawskiego.

  • W jaki sposób chcieli oni budować historiografię Żydów polskich i do jakich wzorów odwoływali się?
  • Jak łączyli badania nad przeszłością z walką o prawa obywatelskie dla Żydów polskich?

Prof. Natalia Aleksiun wykłada współczesną historię Żydów w Touro College, Graduate School of Jewish Studies w Nowym Jorku. W 2020 roku wydała publikację "Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust"

Zachęcamy do subskrypcji kanału ŻIH na youtube:

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie:

Administratorem Pani/Pana danych będzie Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.