Kościół Anglikański przeprosi za wydalenie Żydów

Gwiazda Dawida

Źródło:e-KAI

Odbywający się w dniach 9-12 lipca Synod Generalny (ciało ustawodawcze) Kościoła Anglikańskiego postanowił, że w przyszłym roku, w 800 lecie wydalenia Żydów z Anglii odbędzie się „symboliczne nabożeństwo pokutne” przepraszające za ten fakt.

Jak zauważają angielskie media, choć przed 800 laty nie istniał jeszcze Kościół Anglikański, ( jego powstanie datuje się od 1534r., kiedy uchwalony przez parlament akt supremacji ogłosił Henryka VIII jego zwierzchnikiem), anglikanie decydują się na tę„ symboliczny akt pokutny, przeciwstawiają się w ten sposób rosnącej fali antysemityzmu.

Usuniecie Żydów z Anglii rozpoczęło się od decyzji synodu w Oksfordzie w 1222 r. , który zakazał im budowania nowych synagog, posiadania niewolników i mieszania się z chrześcijanami. Jednak kanony synodów oksfordzkich nie były powszechnie egzekwowane, ani nawet możliwe do wyegzekwowania w praktyce.

Publicystka dziennika Daily Mail, Katie Feehan, przypomniała, że w Anglii żyło wówczas ok. 3000 Żydów. Dotarli tam oni po inwazji Normanów w 1066 r. i początkowo cieszyli się specjalną protekcją króla i tolerancją ze strony Kościoła. Decyzja synodu o ich odesłaniu na kontynent i jej wprowadzenie w życie przez króla Edwarda I (1239-1307) wynikała częściowo z „ rosnącej wrogości w stosunku do Żydów”. Ten 12 wieczny antysemityzm był napędzany teorią o mordowanie dzieci chrześcijańskich, których krew miano używać do obrzędów żydowskich. Inną przyczyną były krucjaty, które rozpoczęły się w 1096. Wykształcił się wówczas stereotyp Żydów jako „ zabójców Chrystusa”, w stosunku do których stosowanie przemocy miało by mieć swoje uzasadnienie. rozmowa

W 1222 r. na synodzie w Oksfordzie zdecydowano, że „Żydzi maja nosić ubranie, które będzie ich odróżniało od chrześcijan”. W rezultacie narastania spirali wrogości, w 1290 r. definitywnie zdecydowano się na ich wydalenia z królestwa. Mogli oni tam powrócić dopiero w latach 1650., za czasów Oliviera Cromwella (1599-1658).,który doszedł do wniosku, że przywiezione przez nich pieniądze wzbogacą kraj.

W kontekście zapowiedzianego nabożeństwa angielskie dzienniki: The Telegraph, Daily Mail i inne podają liczby incydentów świadczące o narastającej obecnie fali antysemityzmu. Od 8 maja do 7 czerwca b.r. zanotowano ich 476, – najwięcej od 1984 r. Dochodzi do tego mowa nienawiści w internecie: 316 przypadków offline i 144 online.