Marsz Pamięci Otwock 19 sierpnia 2021

Rabin Michael Schudrich, Otwock 2021

2021-08-20-otwock-21.jpg

Dziś w Otwocku przy rondzie Marchlewicza i na ulicy Reymonta w jednych z wielu miejsc pamięci otwockich Żydów modliliśmy się, wspominaliśmy i udowadnialiśmy, że wiecznie żywa jest pamięć naszych współobywateli, którzy tak nagle zniknęli...

79. rocznica zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie - z zapowiedzi i zaproszenia na uroczystości
Początek i koniec getta w Otwocku

Tekst wystąpienia Karen Kirsten, praprawnuczki Józefa Przygody, wygłoszonego po polsku podczas otwockiego marszu pamięci i modlitwy w 79. rocznicę zagłady otwockich Żydów, 19 sierpnia 2021 r. (English text below)

Źródło: ŻYDZI OTWOCCY / THE JEWS OF OTWOCK

2021-08-20-otwock-karen-kirsten.jpg

Drodzy mieszkańcy Otwocka!

Bardzo za wami tęskniłam w zeszłym roku. W imieniu otwockich Ocalonych z Holokaustu dziękuję wam za udział w marszu rok temu. Dziękuję za szacunek i pamięć o polskich obywatelach, którzy tu żyli i tu umierali. Za to, że nie zapominacie o tamtych wydarzeniach.

Wczoraj byłam w pensjonacie Abrama Gurewicza i gdy przechodziłam przez ogrody obok fontanny, wyobraziłam sobie, jak mój dziadek Zdzisław Przygoda i jego rodzice uśmiechają się do mnie. Prawie słyszałam szept mojej babci: „Czy widzisz, jak tu było pięknie? Czy teraz rozumiesz, dlaczego co roku przyjeżdżaliśmy tutaj na wakacje?”

O tak! Rozumiem. Oczyma wyobraźni widziałam te kafejki, dansingi, muzykę. Widziałam moją babcię, idącą pod rękę ze swoją siostrą i przyjaciółkami. Widziałam gości sanatorium Przygody czytających książki i pijących herbatę na werandzie.

Jestem bardzo wdzięczna nowym właścicielom Nowego Gurewicza – panom Janowi Majdeckiemu, Piotrowi Sójce i Maciejowi Olesińskiemu – za ich wizję odnowy tego budynku i przywrócenia Otwocka, który kiedyś był. Równie szalona była wizja mojego prapradziadka Józefa, gdy budował swoje sanatorium w środku lasu na trasie linii kolejowej z Warszawy.

Dziękuję.
(tłum. Katarzyna Zakrzewska)

*

Hello Otwockers.

I missed you last year! On behalf of Otwock’s Holocaust survivors, I thank you for marching last year. Thank you for remembering the Polish citizens who lived and died here, for honoring them, and for not forgetting what happened to them.

Yesterday I visited Pensjonat Abrama Gurewicza. As I walked past fountains and through gardens, I imagined my grandfather Zdzislaw Przygoda, and his parents, smiling at me. I almost heard my grandmother whispering in my ear, “Can you see how beautiful it was? Can you understand why we holidayed here, every year?”

I do understand. I could picture the music, the dancing, the cafes. I could see my grandmother walking arm and arm with her sister and her friends. I could imagine visitors to the Przygoda sanatorium reading books and drinking tea on the verandas.

I am thankful to the owners of Nowy Gurewicz – Jan Majdecki, Piotr Sójka and Maciej Olesiński - for their vision to resurrect the building, and recreate the Otwock that once was. It’s similar to the crazy vision my great-great grandfather Josef had, when he built his sanatorium in the middle of a forest, on a train line from Warsaw.
Thank you.

*

Speech delivered in Polish by Karen Kirsten on August 19, 2021 in Otwock, Poland at the march of remebrance and prayer on the 79th anniversary of extermination of the Jews of Otwock.

"Przygoda u Gurewicza" rozpoczęła cykl tegorocznych obchodów 79. rocznicy zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie.

W naszym ogrodzie Karen Kirsten opowiedziała o jej powrocie na ziemie otwockie i historię swojej rodziny. Pani Karen przyleciała aż z Bostonu, a to wszystko dlatego, że Józef Przygoda, który w 1895 r. założył pierwszy w Otwocku „zakład leczniczy dyjetetyczno-hygieniczny dla Izraelitów” był jej prapradziadkiem.

Odnowiony Nowy Gurewicz to dla nas symbol, że historia, która jest pielęgnowana i chroniona przed zapomnieniem, rozkwita. Dlatego cieszymy się, że takie spotkania jak te, mają miejsce właśnie u nas. Dziękujemy jeszcze raz Pani Karen Kirsten, organizatorom i wszystkim, którzy nas odwiedzili.

Do zobaczenia ponownie! ????

2021-08-20-owock-gurewicz.jpg

A tak Nowy Gurewcz zapraszał

Bardzo cieszymy się, że możemy być częścią takich ważnych wydarzeń, które mają miejsce w Otwocku. Nasz Nowy Gurewicz zawsze będzie częścią historii, a my będziemy dbać o to, by nie została zapomniana.

W ramach tegorocznych obchodów 79. rocznicy zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie w ogrodzie Nowy Gurewicz Restaurant 18 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie „Przygoda u Gurewicza”.

Jego bohaterką będzie Karen Kirsten z Bostonu – praprawnuczka Józefa Przygody, który w 1895 r. założył pierwszy w Otwocku „zakład leczniczy dyjetetyczno-hygieniczny dla Izraelitów” przy ul. Warszawskiej 5. Na spotkaniu tym splotą się zatem losy otwockich wizjonerów nowoczesnej medycyny z XIX, XX i XXI wieku. Karen Kirsten opowie o tym, co ją przyciąga do Otwocka. Usłyszymy też o przygotowywanej przez nią książce.

Spotkanie poprowadzi Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi”, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.