Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach

Krasnogruda - logo "ganek"

Źródło: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

2021-08-27-lato-w-pograniczu.jpg

Fundacja Pogranicze

Fundacja Pogranicze powstała w maju 1990 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, nieprowadzącą działalności politycznej i gospodarczej. Działalność programowa Fundacji w całości poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur. Została założona przez grupę animatorów kultury pracujących wcześniej w teatrach "Gardzienice" (wioska Gardzienice pod Lublinem) i "Stop" (Słupsk), oraz w Ośrodku Kultury "Dąbrówka" w Poznaniu (Krzysztofa Czyżewskiego, Małgorzatę Sporek-Czyżewską) i w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Dąbrówce na Kaszubach (Wojciecha i Bożenę Szroeder).

Współpracą związali się już w drugiej połowie lat 80., organizując wspólnie każdego roku "Wioskę Spotkania. Międzynarodowe Warsztaty Kultury Alternatywnej" w Czarnej Dąbrówce. Podczas realizowanej w 1990 roku wielomiesięcznej Podróży na Wschód dotarli do Sejn. Fundacja ma swoją siedzibę w Sejnach, a jej biuro mieści się obecnie w Krasnogrudzie. Środki na swoją działalność Fundacja uzyskuje przede wszystkim z grantów przyznawanych przez różne instytucje i organizacje, a także od osób prywatnych. Fundacja ściśle współpracuje z Ośrodkiem "Pogranicze sztuk, kultur, narodów", z którym łączy ją umowa o współpracy, opierająca się na zbieżnych celach statutowych obu instytucji.

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany do istnienia w styczniu 1991 roku przez wojewodę suwalskiego Franciszka Wasika.

Na mocy "Umowy w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", podpisanej przez Marszałka Województwa i Ministra Kultury w 2000 roku, Ośrodek jest obecnie instytucją finansowaną wspólnie przez Województwo Podlaskie i Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Od początku swego istnienia Ośrodek uzyskał także bardzo istotne wsparcie ze strony władz miasta Sejny, co się wyraziło m.in. w przekazaniu jego pracownikom mieszkań komunalnych czy budynków w użytkowanie.

Swoją działalność Ośrodek prowadzi w trzech budynkach, którymi są: Dom Pogranicza, Dawna Jesziwa i Biała Synagoga, od 2011 roku w MCD w Krasnogrudzie. Pracownie Ośrodka, w których toczy się ciągła, codzienna praca: Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Pracownia Edukacji Regionalnej, Pracownia Kronik Sejneńskich, Pracownia Animacji Filmowej, Pracownia Tkania, Pracownia Muzyczna, Pracownia Muzyki Klasycznej, Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Pracownia Muzyki Miejsca, Pracownia Opowieści i Słowa, Pracownia Przyrodnicza, Pracownia Spiżarni Krasnogrudzkiej, Pracownia Gucia Zaczarowanego, Pracownia Głębokiej Pieśni, Pracownia Nowych Mediów, Pracownia Sztuki, Pracownia Silva Rerum, Pracownia Współpracy z Dorosłymi i Seniorami, Pracownia Wystawiennicza, Wydawnicywo Pogranicze, Pracownia Dokumentacji, Galeria "Biała Synagoga", Galeria Domu Pogranicza, Galeria w Dawnej Jesziwie, i Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa.

Zespoły twórcze, pracujące przy Ośrodku: Teatr Sejneński, Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Teatr Dziecięcy, Chór Sąsiedzi, zespół redakcyjny Almanachu Sejneńskiego.

Krasnogruda na szlaku dworów

26 września 2020 - „Szlakiem dworów po Sejneńszczyźnie”, wyprawa edukacyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny.

W ramach wyprawy 40 osobowa grupa uczestników odwiedziła dworki w Szejpiszkach, Łumbiach, Krasnogrudzie, Hołnach Mejera i Klejwach. O losie dworów opowiadał uczestnikom wyprawy Andrzej Matusiewicz, historyk i autor niedawno wydanego albumu poświęconego właśnie majątkom w naszym regionie.

Goście we dworze w Krasnogrudzie poznali zarówno historię tego miejsca jak i dowiedzieli się o jego współczesnej działalności i prowadzonych w nim przez Fundację i Ośrodek Pogranicze warsztatach edukacyjno - artystycznych, programach literackich, działalności wydawniczej. Spotkanie prowadziła Małgorzata Sporek-Czyżewska.

Organizatorem podróży była prezes stowarzyszenia Joanna Hofman-Delbor.

Zorganizowanie wyprawy było możliwe dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach zadania p.n. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny