Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia noworoczne Wspólnocie Żydów Polskich

Abp. Gądecki. Przewodniczący Episkopatu złożył życzenia noworoczne Wspólnocie Żydów Polskich

Sample Fot. BP KEP

Źródło: Konferencja Episkopatu Polski

Niechaj Nowy Rok będzie pełen nadziei. Niech będzie czasem otwarcia na łaskę Pana Boga; niech Pan pomaga wychodzić do drugiego człowieka z przesłaniem nadziei, pokoju, Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy Jemu zaufają – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, w życzeniach z okazji święta Rosz ha-Szana, skierowanych do Wspólnoty Żydów Polskich w kraju i za granicą.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że minione półtora roku było czasem próby i mierzenia się z pandemią COVID-19. „Tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo potrzebujemy Miłosierdzia Pana. Potrzebujemy też odnowić nasze relacje i wielkodusznie wychodzić do braci w potrzebie” – zaznaczył.

„Niech Boże błogosławieństwo spływa w obfitości na całą Wspólnotę Żydów Polskich w kraju i zagranicą” – życzył przewodniczący Episkopatu.

Życzenia

Warszawa, 7 września 2021 / 1 Tiszrei, 5782

Czcigodny Panie Rabinie
wraz ze Wspólnotą Żydów Polskich w kraju i zagranicą,

Z okazji święta Rosz ha-Szana przekazuję najlepsze życzenia noworoczne dla całej Wspólnoty Żydów Polskich w kraju i zagranicą. Niechaj Nowy Rok będzie pełen nadziei. Niech będzie czasem otwarcia na łaskę Pana Boga; niech Pan pomaga wychodzić do drugiego człowieka z przesłaniem nadziei, pokoju, Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa dla wszystkich, którzy Jemu zaufają.

Minione półtora roku było dla wielu spośród nas czasem próby i mierzenia się z pandemią COVID-19, co niejednokrotnie przynosiło poczucie zagrożenia życia i zdrowia, ogromną izolację i zamknięcie. Tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, jak bardzo potrzebujemy Miłosierdzia Pana. Potrzebujemy też odnowić nasze relacje i wielkodusznie wychodzić do braci w potrzebie.

Modlimy się za Wszystkich, którzy przekraczają dziś granicę czasu oraz spoglądają z ufnością na Dawcę Życia i wszelkiego dobra, jednocześnie reflektując nad kruchością ludzkiej kondycji. Niech Boże błogosławieństwo spływa w obfitości na całą Wspólnotę Żydów Polskich w kraju i zagranicą.

Z nadzieją w sercach na odnowione, lepsze jutro wznosimy oczy do Pana, powtarzając słowa modlitwy z Psalmu 121:

„Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem”.

Życzę, abyście byli zapisani na dobry rok. Szana Towa!

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie