Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę spalenia synagogi w Ustroniu

Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę spalenia synagogi.

Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę spalenia synagogi. Fot. MSZ

Źródło: Portal Śląska Cieszyńskiego

Przybyłych gości przywitał Christian Jaworski, Prezes Instytutu Śląska Cieszyńskiego.

Stoimy teraz w miejscu, w którym do roku 1939 znajdowała się Synagoga, która była fizycznym i namacalnym dowodem różnorodności kulturowej i religijnej naszego regionu oraz całej przedwojennej Rzeczypospolitej. W Ustroniu do dnia dzisiejszego wznoszą się kościoły różnych wyznań, natomiast tej świątyni obecnie zabrakło. Moglibyśmy zapytać dlaczego? Dlaczego Synagoga została podpalona i zniszczona? Dlaczego została wymazana z mapy miasta? Dlaczego postanowiono usunąć każdą cegłę i każdy materialny po niej ślad? Większości z nas wydaje się, że znamy odpowiedź na to pytanie, ale… czy aby na pewno? Odpowiadając na to pytanie musimy sobie uświadomić, że w istocie nie wspominamy budynku i fizycznych murów tej świątyni. Wspominamy za to przede wszystkim ludzi, lokalną społeczność żydowską, mieszkańców naszego miasta. Naszych dawnych sąsiadów, przyjaciół naszych dziadków i rodzin, mieszkańców Ustronia i okolic - zwracał uwagę Jaworski.

O wystąpienie poproszeni zostali: Dorota Wiewióra, Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej, Mirosław Suchoń, Poseł na Sejm RP oraz Przemysław Korcz, Burmistrz Miasta Ustroń.
Co roku wspominamy ustrońskich Żydów, którzy stracili życie. Patrzymy w tych naszych wspomnieniach ciągle z perspektywy naszej ustrońskiej. Bardzo dobrze, bo to byli nasi współobywatele, znajomi. Często nawet związani z mieszkańcami Ustronia więzami pokrewieństwa. Popatrzmy jednak dzisiaj na ustrońskich Żydów z perspektywy Żydów śląskich. (...) Czy my w Muzeum Ustrońskim mamy choćby gablotę o Żydach ustrońskich? Nie, Proszę Państwa! To trzeba zmienić. My dużo rzeczy zrobiliśmy w Ustroniu. Za to serdecznie mieszkańcom Ustronia dziękuję. Mamy cmentarz, o który dbamy. Mamy to miejsce tutaj, o które dbamy i nasza obecność pokazuje, że ciągle pamiętamy. Mamy wydawnictwa przez lata przygotowywane, też przez Muzeum Ustrońskie, dotyczące Żydów, ale nie mamy w muzeum gablotki. Gdzie można by w namacalny sposób zobaczyć tych ludzi. My dziś wymienimy ich nazwiska, ale nie będziemy ich już widzieć. Tam byśmy mogli poczuć to człowieczeństwo pomiędzy tymi już dawnym obywatelami Ustronia, a nami - mówił Burmistrz Korcz.

Ważnym momentem uroczystości był apel pamięci. Christian Jaworski odczytał nazwiska 77 ustrońskich ofiar Holocaustu.

Nie zabrakło także modlitwy ekumenicznej w której udział wzięli: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach –Włodzimierz Kac, Sławomir Pastuszka; Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu – ks. Dariusz Lerch; Klasztor oo. Dominikanów w Ustroniu i Parafia NMP Królowej Polski w Ustroniu – o. Cezary Jenta; Zbór „Betel” Kościoła Zielonoświątkowego w Ustroniu – pastor Bogusław Wrzecionko; Chrześcijańska Wspólnota Życie i Misja w Ustroniu – pastor Jacek Sobieralski.

Ostatnim punktem programu było złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przed pomnikiem przez zaproszone delegacje. Nie zabrakło również oprawy muzycznej uroczystości.

MSZ