Oświadczenie Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP

Każdy głos błagania o pomoc dla umierających, głodnych, przemarzniętych i potrzebujących powinien być dziś wypowiadany jak najczęściej.

Uchodźcy - (fot. © European Union/ECHO/Pierre Prakash / CC BY-NC-ND 2.0)

(fot. © European Union/ECHO/Pierre Prakash / CC BY-NC-ND 2.0)

Źródło: Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce

Każdy głos błagania o pomoc dla umierających, głodnych, przemarzniętych i potrzebujących powinien być dziś wypowiadany jak najczęściej.

Na obrzeżach Diecezji Mazurskiej rozgrywa się dramat ludzi będących w potrzebie. Nie możemy tyko milcząco przyglądać się ludzkiej tragedii. Jeśli wydaje się nam, że naszego głosu nie chcą wysłuchać politycy i decydenci, zanośmy nasze modlitwy do Boga, który ma moc poruszyć sumienia.

Zachęcam do modlitwy chrześcijan wszystkich wyznań. Proszę też osoby niewierzące o odruch współczucia. Każdy może pomóc!

Wspierajmy akcje niosące pomoc humanitarną. Jest wiele instytucji i organizacji, które starają się nieść konkretną pomoc. Kościół luterański włączył się w działania pomocowe. Diecezja Mazurska pragnie wesprzeć osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie. Ważne, żebyśmy nie pozostawali bezczynni i obojętni. W imię Chrystusa prosimy wszystkich o pomoc i działanie na rzecz cierpiących i umierających na naszej granicy.

Jednocześnie wyrażam swoje wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych formacji mundurowych, którzy z pełnym poświęceniem i oddaniem wypełniają swoją służbę stojąc na straży granic, bezpieczeństwa i suwerenności naszej Ojczyzny.

Zapewniam o swojej pamięci i modlitwie. Ponad wszystko niech dobry Bóg da nam pokój a w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zwaśnione narody podadzą sobie ręce w geście pojednania i współpracy.

Bp Paweł Hause
Biskup Diecezji Mazurskiej
Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w Polsce