Stowarzyszenie Nigdy Więcej - z materiałów video 2021

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Źródło: Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Przełamujemy zmowę milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii. Budujemy szeroki i różnorodny ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Są wśród nas ludzie o różnych poglądach i przekonaniach, których łączy niezgoda na przejawy rasizmu, faszyzmu i ksenofobii.

W 1996 roku zainicjowaliśmy udaną kampanię na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu działania organizacji faszystowskich i rasistowskich (art. 13).

Stowarzyszenie i pismo „NIGDY WIĘCEJ” z założenia nigdy nie ubiegały się ani nie zamierzają się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

Z materiałów video 2001

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – z perspektywy Azji Południowo-Wschodniej

Konferencja Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, 27.01.2021 (ang.).


Rafał Pankowski o dymisji Tomasza Greniucha ze stanowiska szefa IPN-u we Wrocławiu, 22.02.2021.


O negowaniu Holokaustu: lekcje dla Azji Południowo-Wschodniej

[(współorganizator: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”),

24.02.2021


Rafał Suszek o „Brunatnej Księdze” i antysemityzmie prałata Henryka Jankowskiego,

11.03.2021.


„Holokaust i ludobójstwo: przekłamania i mowa nienawiści” [(współorganizator: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”).

12.03.2021 (ang.).](https://www.nigdywiecej.org/multimedia/materialy-video/materialy-video-z-roku-2021/4552-holokaust-i-ludobojstwo-przeklamania-i-mowa-nienawisci-wspolorganizator-stowarzyszenie-nigdy-wiecej){.target_blank}


Konferencja o upamiętnianiu ludobójstwa (współorganizator: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”)

12.03.2021 (ang.).


Seminarium Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” nt. negowania i bagatelizowania Holokaustu.

19.07.2021 (ang.).


Get The Trolls Out o antysemityzmie w mediach (partner projektu: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”).

lipiec 2021 (ang.).


Seminarium Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” nt. bagatelizowania Holokaustu i ludobójstwa.

2.09.2021 (ang.).


Seminarium Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”: Holokaust a inne ludobójstwa. Czy porównanie jest możliwe?

20.09.2021 (ang.).


Seminarium Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”: muzea wobec negowania ludobójstwa,

29.09.2021 (ang.).


Debata o antysemityzmie nie tylko stadionowym (organizator: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”).

4.10.2021.


Debaty historyczne organizowane przez British Black Music (partner: Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”).

10-12.2021 (ang.).