„Możemy mieć różne poglądy, jednak łączy nas Ewangelia”. Chrześcijanie apelują ws. sytuacji na granicy

Fot. Christian Spies / Unsplash

Fot. Christian Spies / Unsplash

Źródło: Więź.pl

Wzywamy Straż Graniczną, by zaprzestała odsyłania ludzi z powrotem do lasu, a rządzących, by zezwolili na dopuszczenie do osób uwięzionych na granicy pomocy medycznej, utworzyli korytarze humanitarne i nowe ośrodki dla migrantów i uchodźców – czytamy w liście otwartym.

Ukazał się „List otwarty chrześcijanek i chrześcijan do sióstr i braci w wierze w sprawie osób dotkniętych kryzysem humanitarnym przy wschodniej granicy Polski”.

Jego sygnatariusze zwracają uwagę, że służby często nie dopuszczają do osób koczujących na granicy pomocy medycznej, humanitarnej i prawnej. „Nadchodzi zima – życie i zdrowie ludzi spędzających wiele dni w puszczy pod gołym niebem jest realnie zagrożone. Konieczna jest jak najszybsza pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja na naszej wschodniej granicy została sprowokowana przez białoruskie władze, jednak upominamy się z troską o życie tych, którzy znaleźli się w samym centrum politycznej rozgrywki” – czytamy.

„Możemy mieć różne poglądy, jednak jako chrześcijan łączy nas Ewangelia” – podkreślają podpisani pod listem. I apelują do Straży Granicznej, by zaprzestała odsyłania ludzi z powrotem do lasu, rządzących zaś proszą, by zezwolili na dopuszczenie do osób uwięzionych na granicy pomocy medycznej i organizacji humanitarnych, utworzyli korytarze humanitarne i nowe ośrodki dla migrantów i uchodźców.

Zwracają się też do współwyznawców z prośbą o modlitwę i organizowanie pomocy materialnej.

List można podpisywać tutaj. Publikujemy go w całości.

List otwarty chrześcijanek i chrześcijan do sióstr i braci w wierze w sprawie osób dotkniętych kryzysem humanitarnym przy wschodniej granicy Polski

Niedługo zaczyna się Adwent, czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Przypominamy sobie, że Jezus narodził się w surowych warunkach. Jego godność jako Mesjasza i Króla, przysłonięta ubóstwem, była trudna do rozpoznania. W Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 25,31-46) Chrystus podpowiada, że przychodzi w potrzebującym człowieku – chcemy Go takim rozpoznać.

W pobliżu wschodniej granicy naszego państwa, po obu jej stronach, przebywają ludzie, w tym liczne rodziny z dziećmi, zwabieni w śmiertelną pułapkę przez władze Białorusi. Tułają się przez wiele dni po lasach, często wycieńczeni i w złym stanie zdrowia. Są wielokrotnie przerzucani z jednej strony granicy na drugą, między Polską a Białorusią, poza wyznaczonymi przejściami granicznymi. Nie mogą iść dalej, nie mogą też zawrócić – są uwięzieni.

Służby naszego państwa często nie dopuszczają do tych ludzi pomocy medycznej, humanitarnej i prawnej. Świadczą o tym relacje mieszkańców terenów przygranicznych i innych osób pomagających na miejscu.

Nadchodzi zima – życie i zdrowie ludzi spędzających wiele dni w puszczy pod gołym niebem jest realnie zagrożone. Konieczna jest jak najszybsza pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja na naszej wschodniej granicy została sprowokowana przez białoruskie władze, jednak upominamy się z troską o życie tych, którzy znaleźli się w samym centrum politycznej rozgrywki.

Możemy mieć różne poglądy, jednak jako chrześcijan łączy nas Ewangelia. Gdy na terenie naszego kraju życie tylu osób znajduje się w niebezpieczeństwie, Chrystus daje nam jasną wskazówkę: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wspólnota chrześcijańska żyje dzięki świadectwu wiary, a wiemy, że wiara bez uczynków jest martwa. Według słów św. Jakuba: „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,15-17). Brak wyraźnego działania jest powodem zgorszenia tak wewnątrz, jak i na zewnątrz wspólnoty. Jako chrześcijanie chcemy opowiedzieć się za Chrystusem słowem i czynem.

My, osoby podpisane pod tym listem, zobowiązujemy się do pomocy osobom uwięzionym na granicy poprzez różne formy zaangażowania i modlitwę.

Dołączając się do próśb Prymasa Polski, przewodniczącego KEP i delegata KEP ds. migrantów o to, by nieść pomoc osobom dotkniętym kryzysem humanitarnym, do wniosków zawartych w komunikacie środowisk katolickich z 2 listopada br.:

• wzywamy polityków, by zjednoczyli się w działaniach na rzecz rozwiązania kryzysu humanitarnego;

• wzywamy rządzących, by zgodnie z apelem biskupów zezwolili na dopuszczenie do osób uwięzionych na granicy pomocy medycznej i organizacji humanitarnych, a wobec nasilonego zjawiska migracji skorzystali ze znanych w prawie międzynarodowym rozwiązań systemowych, w tym m.in. utworzyli korytarze humanitarne oraz nowe ośrodki dla migrantów i uchodźców;

• wzywamy Straż Graniczną, by zaprzestała odsyłania ludzi z powrotem do lasu. Zachęcamy siostry i braci w wierze: katolików, w tym biskupów, księży i osoby świeckie oraz duchownych i świeckich innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce, do zjednoczenia się wokół konkretnych działań w obliczu kryzysu humanitarnego. Na przykład do:

• modlitwy w intencji zakończenia kryzysu humanitarnego na granicy oraz do organizowania takich modlitw w parafiach i wspólnotach;

• apelowania do ludzkich sumień o otwartość w duchu Ewangelii na bliźnich w skrajnie trudnej sytuacji;

• przekazywania rzetelnych wiadomości od osób i organizacji bezpośrednio pomagających na granicy tym, którzy nie mają dostępu do takich informacji;

• organizowania pomocy materialnej – zbiórek pieniędzy i potrzebnych rzeczy;

• rozpowszechniania w parafiach i wspólnotach materiałów informujących o sytuacji na granicy oraz możliwych sposobach pomocy;

• podjęcia wolontariatu w organizacjach pomagających uchodźcom;

• wspierania przygranicznych punktów pomocowych.

Zachęcamy wszystkich do uruchomienia wyobraźni miłosierdzia, która pomoże stworzyć nowe inicjatywy w celu wsparcia ofiar kryzysu humanitarnego.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w inicjatywę „Modlitwa bez granic” (https://fb.me/e/4isaiZh4a), w której w jedności, ponad podziałami, będziemy wzywać Bożej pomocy tam, gdzie nasze siły nie wystarczają, i Bożej inspiracji tam, gdzie możemy coś zdziałać.

Chcemy naśladować podany nam przez Zbawiciela wzór dobrego Samarytanina, który oparł się pokusie pominięcia człowieka w potrzebie i nie pytając o narodowość czy wyznawaną wiarę, pośpieszył bliźniemu na pomoc. W obecnym momencie rozumiemy wyraźniej niż dotąd, że od naszej wierności Ewangelii zależy ludzkie życie. Nie bądźmy obojętni!

Podpisy sygnatariuszy:

 • Wiktor Antolak, Kongres Katolików i Katoliczek
 • Maja Barełkowska, aktorka
 • Justyna Bednarek, pisarka
 • Roman Bielecki OP
 • Tomasz Biłka OP
 • Maciej Biskup OP
 • Paweł Broszkowski, b. prezes KIK Warszawa
 • Ewa Buczek, „Więź”
 • siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty Chleb Życia w Polsce
 • Piotr Cyrwus, aktor
 • dr Piotr M.A. Cywiński, członek Zarządu KIK Warszawa
 • Maryna Czaplińska, członkini Zarządu KIK Warszawa
 • Tomasz Dostatni OP
 • dr Sebastian Duda, „Więź”
 • Ignacy Dudkiewicz, red. naczelny Magazynu Kontakt
 • Łukasz Filc OP
 • Natalia Gebert, prezeska Domu Otwartego
 • Iza Gorczyca, grupa „Wiara i Społeczeństwo”
 • Dawid Gospodarek, dziennikarz, publicysta
 • Katarzyna Jabłońska, „Więź”
 • Ewa Kiedio, „Więź”
 • Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
 • Dominika Kozłowska, prezeska S.I.W. Znak i red. nacz. miesięcznika „Znak”
 • Agnieszka Kwaśniewicz, grupa „Wiara i Społeczeństwo”
 • dr Elżbieta Łazarewicz-Wyrzykowska, członkini KIK Warszawa
 • Mateusz Luft, członek KIK Warszawa
 • Zofia Malcher, grupa „Wiara i Społeczeństwo”
 • dr hab. Ewa Maciejewska-Mroczek, Childhood studies, UW
 • doc. dr hab. Katia Michajlowa, Bułgarska Akademia Nauk Sofia, Bułgaria
 • ks. Grzegorz Michalczyk, duszpasterz środowisk twórczych
 • prof. Anna Niżegorodcew, grupa „Wiara i Społeczeństwo”
 • Zbigniew Nosowski, „Więź”
 • Tomasz Nowak OP
 • dr hab Anna Oleszkowicz, prof. Uwr
 • Jędrzej Owsiński, współautor niniejszego listu
 • dr hab. Grzegorz Pac, „Więź”
 • Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski, członek Zarządu KIK Warszawa, adwokat
 • Zosia Sanejko, grupa „Wiara i Społeczeństwo”
 • Krzysztof Sawicki, członek zarządu KIK Warszawa
 • ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz i publicysta
 • dr Zuzanna Siwek, psycholog, psychoterapeuta
 • Natalia Świderska, współautorka niniejszego listu
 • Joanna Święcicka, wiceprezes KIK Warszawa
 • Tomasz Terlikowski, publicysta
 • Magda Wolnik, wspólnota Sant’ Egidio
 • Elżbieta Ziołkowska, członkini KIK Warszawa
 • Krzysztof Ziołkowski, członek KIK Warszawa
 • Piotr Żyłka, dziennikarz, działacz społeczny, jeden z inicjatorów „Zupy na Plantach”

Przeczytaj też: Zabiją Cię, Panie