Ku pojednaniu

W Krakowie rozpoczynają się XVI Dni Jana Pawła II

W Krakowie rozpoczynają się XVI Dni Jana Pawła II

W Krakowie rozpoczynają się XVI Dni Jana Pawła II

Źródło: Radio Kraków

Beata Penderecka

Pod hasłem "Ku pojednaniu" w Krakowie rozpoczynają się w poniedziałek XVI Dni Jana Pawła II. W programie przewidziano sesje naukowe, dyskusje i koncert. Gośćmi głównego wydarzenia – czwartkowej sesji na Uniwersytecie Jagiellońskim – będą abp Grzegorz Ryś, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, irlandzki polityk lord Alderdice i prof. Antoine Arjakovsky.

Dni Jana Pawła II są organizowane w Krakowie, by upowszechniać i zgłębiać nauczanie zmarłego w 2005 r. papieża. Każda edycja ma inną myśl przewodnią.

Retrospekcja - 2020

"Wybraliśmy wydaje się niezwykle aktualny temat: ku pojednaniu, który ma sugerować próbę szukania strategii życia razem w sytuacji, kiedy coraz bardziej różnimy się między sobą. Będziemy szukali różnych pomysłów na budowanie mostów i tworzenia platform współpracy w sytuacji głębokich różnic etycznych, kulturowych, religijnych i politycznych, które są nie tylko udziałem Polski, ale także Europy i całego świata" – mówił przewodniczący komitetu organizacyjnego Dni Jana Pawła II dominikanin o. prof. Jarosław Kupczak.

We wtorek na Uniwersytecie Ekonomicznym odbędzie się panel dyskusyjny ekonomistów "Ku sprawiedliwemu społeczeństwu", w Akademia Ignatianum specjaliści będą zastanawiać się nad rolą ewangelizacja i dialogu międzyreligijnego, a w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego zacznie się dwudniowa sesja "Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II".

W środę o g. 20.00 w kościele Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej odbędzie się koncert, podczas którego zabrzmią utwory Krzysztofa Pendereckiego, Petra Ebena i Jana Komeńskiego.O pokonywaniu podziałów i możliwości porozumienia podczas czwartkowej sesji w Collegium Novum UJ mówić będą: metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, lord Alderdice – polityk i uczestnik negocjacji pokojowych w Irlandii Północnej, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz historyk prof. Antoine Arjakovsky, który zajmował się ekumenizmem i dialogiem Kościoła katolickiego, unickiego i prawosławnego. Dyskusję poprowadzi o. Jarosław Kupczak. Sesja ta będzie transmitowana w internecie.

Dni Jana Pawła II zakończy msza św. w sanktuarium Jana Pawła, której przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz. Nastąpi wówczas wręczenie nagród w konkursie literackim, na który napłynęły w tym roku 22 prace.

"Nie sądziłam, kilka miesięcy temu, kiedy wybieraliśmy temat: ku pojednaniu, że on nabierze tak wielkiej aktualności" – mówiła prof. Zofia Zarębianka. "Liczba prac, które napłynęły nie jest imponująca, ale zarysowała się pewna znacząca zmiana dotycząca pochodzenia studentów. Kiedy otwieraliśmy koperty, żeby rozszyfrować autorów prac ku naszemu zaskoczeniu i radości okazało się, że mamy ludzi spoza kierunków humanistycznych" – podkreśliła.

Dodała, że po raz pierwszy w historii konkursu nadesłana została praca w języku angielskim, która ze względu na wymogi regulaminowe nie była oceniana.

Nowością jest konkurs na spot promujący myśl społeczną św. Jana Pawła II. Jak mówił ks. prof. Robert Nęcek, w tym roku napłynęły zaledwie trzy prace i jurorzy nie przyznali nagród, ale konkurs będzie prowadzony w kolejnych latach.

Program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej.

Dni Jana Pawła II współorganizuje kilkanaście uczelni, m.in. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ignatianum, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych we współpracy z Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" i z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II.