Kobiety i młodzież. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich – konferencja online

Projekt „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”

Kobiety i młodzież. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich – konferencja online - zapowiedź.

Źródło: ŻIH

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie tematyce wizerunku kobiety żydowskiej w literaturze, filmie i malarstwie. Prelegenci opowiedzą również o działalności kobiet w polityce i gospodarce, a także o ich roli w życiu rodzinnym, wychowaniu dzieci, szkolnictwie, prasie i organizacjach społecznych.

Od 2018 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie pod kierunkiem historyczki i socjolożki prof. Anny Landau-Czajki realizowany jest projekt „Związani historią. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach polskich”.

Celem projektu jest pokazanie wielokulturowości ziem Rzeczypospolitej na przykładzie relacji środowisk polskich i żydowskich, a zwieńczeniem będzie opublikowanie serii książek przedstawiających relacje polsko-żydowskie na ziemiach polskich.

Cała konferencja będzie transmitowana na profilu ŻIH w serwisie YouTube:

Program Konferencji

9.00: OTWARCIE KONFERENCJI

9.15–9.45: prezentacja tomów serii „Stosunki polsko-żydowskie”:

Gospodarka tom 4 – Anna Landau-Czajka

Polityka tom 5 – Zofia Trębacz

Żydzi i Piłsudski – Jolanta Żyndul

Sesja 1:

Prowadzenie: Anna Landau-Czajka

10.00: Katarzyna Sierakowska (IH PAN) Badania nad dziejami kobiet w Polsce w kontekście dziejów Żydów

10.20: Andrzej Albiniak Janowskie uwarunkowania powstania „Biblii kobiecej”

10.35: Emilia Hruszowiec (Uniwersytet Wrocławski, IH) Rola kobiet w oskarżeniach o mordy rytualne w świetle wczesnonowożytnego piśmiennictwa antyżydowskiego

10.50: Agnieszka Gołuch (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW) (Nie)obecność. Żydówki w polskojęzycznej prasie kobiecej lat 1860–1918. Próba rekonesansu

11.05: Elżbieta s. Albiniak (Wojskowe Biuro Historyczne w Rembertowie) Ścieżki Marii matki Moniki Różańskiej od konwersji do generalnej przełożonej w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej

11.20 Maria Rodowicz Twórczynie wspólnej historii – kobiety rodu Landy

11.35–11.50: PRZERWA

Sesja 2:

Prowadzenie: Zofia Trębacz

11.50: Monika Szabłowska-Zaremba (KUL, Wydział Nauk Humanistycznych) „Głos Młodych” – „Głos Kobiet”

12.05: Aleksandra Jakubczak, (Columbia University) Aguny i „białe niewolnice”: polskie Żydówki a reforma prawa małżeńskiego w międzywojennej Polsce

12.20: Michał Grochowski (Uniwersytet Wrocławski) Służba domowa w Warszawie międzywojennej. O nieobecności żydowskich służących

12.35: Michał Kowalski (Uniwersytet Wrocławski) Gdzie jesteś, Rachelo? Losy żydowskich aktywistek społecznych na podlaskiej prowincji w II RP. Idee, poglądy, pamięć

12.50: Monika Stępień (Instytut Judaistyki UJ) Publicystyka Nelli Rostowej na łamach „Głosu Kobiety Żydowskiej”

13.05: Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM) Helena Wolińska: tożsamościowe i polityczne dylematy polskiej komunistki żydowskiego pochodzenia | ONLINE

13.20: Jolanta Mysiakowska (Instytut Pamięci Narodowej) W kręgu radykalizmów. Wizerunek „nowej” kobiety w ideologii syjonizmu rewizjonizmu i polskiego ruchu narodowo-radykalnego lat 20. i 30 XX w.

13.35: Zuzanna Mietlińska (Uniwersytet Warszawski) „Wizerunek żydowskiej kobiety w dowcipach żydowskiej prasy polskojęzycznej w międzywojniu na przykładzie tygodnika „Ewa” (1928–1933). Warszawa

Dyskusja 13.50–14.20

14.20–15.15: PRZERWA

Sesja 3

Prowadzenie: Andrzej Żbikowski

15.15: Agnieszka Kołodziejska Polki i Żydówki w KL Ravensbrück (1939–1945): pytania o wspólnotę

15.30: Maria Misztal (Uniwersytet Opolski) Udział i rola kobiet w ruchu oporu Żydów w Będzinie i Sosnowcu podczas II wojny światowej

15.45: Michał Studniarek (IH PAN) Stosunki polsko-żydowskie wśród Robinsonów warszawskich

16.00: Anna Pachowcz (Katedra Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) Życie i działalność Ady Markowej Rutkowskiej

Sesja 4

Prowadzenie: Jolanta Żyndul

16.15: Irena Słodkowska (IH PAN) Żydówki i Polki jako szkolne koleżanki we wspomnieniach

16.30: Marcin Wilk Przyjaźnie dziewcząt żydowskich międzywojnia w narracjach autobiograficznych. Analiza wybranych przykładów

16.45: Katarzyna Kaczyńska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytet Warszawski) Żydowskie żeńskie szkoły zawodowe w II Rzeczypospolitej i ich rola w aktywizacji zawodowej

17.00: Monika Piotrowska-Marchewa (Instytut Historyczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski) Problemy życia szkolnego i pracy nauczycielskiej na łamach „Życia Nauczycielskiego” (1926–1939). Próba ujęcia genderowego

17.15: Przemysław Marcin Żukowski (Uniwersytet Jagielloński) Doktoraty kobiet żydowskiego pochodzenia w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939

17.30: Katarzyna Czajka-Kominiarczuk Postacie kobiece w kinematografii polskiej i kinematografii jidysz lat 30.

17.45: Maria Sławek (Katedra Skrzypiec i Altówki Akademii Muzycznej w Krakowie) Ida Haendel – moje drugie imię to skrzypce

18.00: Szymon Beniuk (Uniwersytet Wrocławski) Sport w świetle rozważań i relacji korespondentów „Małego Przeglądu” w latach 1930-1936

18.10–18.45: dyskusja

Pobierz program w formacie pdf:

Organizator:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma