Zagłada Żydów wiejskich w Galicji Wschodniej

Zagłada Żydów wiejskich w Galicji Wschodniej

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Cotygodniowe seminarium naukowe online - referat:

"Zagłada Żydów wiejskich w Galicji Wschodniej: wokół wyzwań badawczych"

Wygłosi dr Anna Wylegała.

Zobacz wydarzenie na Facebooku

Mimo rosnącej liczby prac poświęconych Zagładzie Żydów na terenie obecnej Ukrainy, w tym również w Galicji, problematyka Zagłady na wsi pozostaje tematem wciąż w dużej mierze niezbadanym. Tymczasem dynamika ludobójstwa na wsi była inna, niż w mieście. Co więcej, problem wymaga innego podejścia i innych źródeł. Prelegentka zarysuje stan badań i specyfikę Zagłady na wsi oraz pokaże, jakich narzędzi i jakiej metodologii wymaga praca badawcza nad tym tematem. Jednym z tematów, które poruszy, będzie kwestia wykorzystywania współcześnie nagrywanych relacji nieżydowskich świadków.

Dr Anna Wylegałajest socjolożką, adiunktką w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Zajmuje się kwestiami pamięci biograficznej i społecznej w Polsce i na Ukrainie oraz historią społeczną wojny i wczesnego okresu powojennego. Autorka książki „Przesiedlenia a pamięć: studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich «ziem odzyskanych»” (2014), redaktorka wydanych przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów wspomnień Klary Kramer „Tyleśmy już przeszli. Dziennik pisany w bunkrze” (2018), współredaktorka tomu „The Burden of the Past History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine” (2020). W listopadzie 2021 roku w Wydawnictwie Czarne ukazała się jej książka „Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce”.

__

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie:
Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.