25. Dzień Judaizmu w Łodzi

XXV Dzień Judaizmu w Łodzi - plakat

Źródło: Kościół Dominikanów pw. Podwyższenia Świętego Krzyża

W dniach 16-17 stycznia zapraszamy na obchody w archidiecezji i naszej parafii Dnia Judaizmu, które od XXV lat organizowane są w Kościele Katolickim w Polsce z inicjatywy św. Jana Pawła II.

Wydarzenie w naszym kościele odbędzie się w poniedziałek, 17 stycznia o godz. 19.00 i będzie również transmitowane na Youtube Dominikanie Łódź. Zdajemy sobie sprawę z niewielkiego zainteresowania Dniem Judaizmu w polskich parafiach, ale nie chciejmy się tym zamartwiać. Obojętność, a nawet niechęć do respektowania tych rokrocznych obchodów ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku płynie po prostu, jak chcemy wierzyć, z braku zrozumienia ich celu” – pisze biskup Rafał Markowski.

A przecież, jak zauważa: „Utrata judaistycznego wymiaru chrześcijaństwa zawsze daje asumpt do rozwoju takiej czy innej idolatrii wśród chrześcijan, umacnianie się w nich przekonań pogańskich, a w efekcie do przerwania istotowej więzi z Jezusem Chrystusem, który jako Głowa Kościoła pragnie pozostawać w najściślejszym związku ze swoim Ciałem, jakim jest zgromadzenie, zwołanie (ecclesia) chrześcijan.

Brak świadomości, że jesteśmy jak Izrael, jak Żydzi, że tak jak oni mamy w słowach Pisma Świętego odnajdywać siebie samych, nasze własne życie i ratunek przy chodzący od Boga Jedynego, kieruje nas w stronę afirmacji jakichś innych bogów, bożków (…).

Odkrywanie żydowskich korzeni chrześcijaństwa oraz trwanie w nich pozwala Kościołowi i wyznawcom Jezusa Chrystusa omijać rafy, unikać pułapek i ślepych uliczek, a jeśli już się w nie zaplączą, wołać do Boga o ratunek. On pomocy nie odmawia, bo kocha grzesznika, nie chce jego zatraty i śmierci. Na słowa proroka posłanego przez Boga Żydzi, w ślad za królem Dawidem, przyznają: zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i ludziom, poszliśmy złą drogą; przebacz nam, chcemy wrócić do Ciebie” .

Czytaj Więcej: