Sztetl Jeziorna

Sztetl Jeziorna

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Seminarium naukowe online poświęcone dziejom żydowskiej społeczności Jeziorny, Skolimowa i Konstancina. Poprowadzą je Paweł Komosa, Witold Rawski i Adam Zyszczyk. Początek wydarzenia 18 stycznia o 11:00.

Zobacz wydarzenie na Facebooku
Link do rejestracji:

Do XIX wieku żydowska społeczność znad Jeziorki była niewielka i praktycznie niezauważalna. Sytuacja zmieniła się wraz z przemianą papierni w Jeziornie w wiodący zakład przemysłowy Królestwa Polskiego oraz powstaniem letnisk nad Jeziorką – Skolimowa i Konstancina. Wraz z pojawieniem się tu robotników i letników powstała żydowska społeczność, w skład której wchodzili liczni rzemieślnicy, ubodzy ortodoksyjni sklepikarze i handlarze sąsiadujący z całkowicie zasymilowanymi przedsiębiorcami czy lekarzami.

W Jeziornie Żydzi mieszkali wspólnie z Polakami na tych samych ulicach i w tych samych domach, korzystając z koniunktury handlowej jaką dawały im letniska. Letniska stanowiły zupełnie inny świat. W początkach XX wieku w Jeziornie powstało miejsce wzajemnej koegzystencji, w którym ścierały się wpływy chasydów z Ger i syjonistów z Warszawy. Które de facto sztetlem nie było i jak można stwierdzić, było nietypowe na tle innych żydowskich miasteczek ówczesnej Rzeczpospolitej.