Żydowskie ABC: Kochać bliźniego. Każdego?

pomoc na granicy

FOT. A. KUBIS

Źródło: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Do rozmowy zaproszono polskich liderów-duchownych judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, sygnatariuszy listu do Prezydenta RP w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Wyjaśnią, dlaczego ten apel jest dla nich ważny, i co zrobić żeby zmienić postrzeganie "Obcego" w Polsce.

17 lutego (czwartek), godz. 18.00
Transmisja na Facebooku Muzeum POLIN >>

Prowadzenie: Piotr Kowalik

W listopadzie ubiegłego roku grupa polskich liderów-duchownych wyznań monoteistycznych wystosowała wspólny list do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w którym wyraża niezgodę na katastrofę humanitarną migrantów usiłujących przedostać się na terytorium Polski. Autorzy tego apelu wspólnie stwierdzają, że to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, drastycznie narusza prawa boskie i ludzkie.

Podczas spotkania wszyscy sygnatariusze listu pełniej wyjaśnią swoje podejście do problemu uchodźców i migrantów. Temat spotkania "Kochać bliźniego. Każdego?" będzie jednocześnie naszym pytaniem do pełniących w Polsce ważne funkcje przedstawicieli judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, jak rozumieć ten wspólny dla religii Abrahamowych najwyższy nakaz moralny.

Nasi goście odniosą się także do problemu negatywnego postrzegania różnych kategorii "obcych" w Polsce. Zapytamy ich, co sądzą o tych negatywnych stereotypach i kreowaniu złych wizerunków osób odmiennych etnicznie i kulturowo, oraz jak można temu przeciwdziałać.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Mufti Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
  • Ksiądz Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP
  • Ksiądz Biskup Krzysztof Zadarko, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Imigracji, Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek