Oświadczenie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku ws. ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku

Źródło: Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku

Oświadczenie ws. ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

24 lutego 2022 r.
PDF

Dziś staliśmy się świadkami rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę. Europa nie widziała takiego aktu międzynarodowego terroryzmu państwowego od 1945 roku.

Mając w pamięci właśnie II wojnę światową, którą rozpoczęła napaść Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, jednoznacznie potępiamy decyzję przywódców Federacji Rosyjskiej o ataku na Ukrainę.

W wyniku działań wojennych giną ukraińscy żołnierze. Są także ofiary wśród ludności cywilnej.

Wyrażając solidarność z narodem ukraińskim, apelujemy do wszystkich instytucji państwowych i samorządowych, do Kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych i wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie wszelkiego wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy w najbliższym czasie mogą szukać schronienia w Polsce. Jest to nasz ludzki i polski obowiązek.

 • Imam Rafał Berger, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej
 • Dr Ewa Jóźwiak redaktor naczelna kwartalnika "Jednota", Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Rabinka Małgorzata Kordowicz
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 • Prof. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony żydowskiej
 • Mufti Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmański w RP
 • Zbigniew Nosowski, Redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej
 • Dr Sebastian Rejak p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe
 • Bp Jerzy Samiec Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
 • Rabin Michael Schudrich Naczelny Rabin RP
 • Prof. Agata Skowron-Nalborczyk, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej
 • Ks. Prof. Andrzej Szostek b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)