Czytelnia POLIN online: W pryzmacie kobiecej pamięci

Seria wydawnicza "Żydzi. Polska. Autobiografia"

Źródło: Muzeum POLIN

Rozmowa na temat książek wydawanych w serii wydawniczej "Żydzi. Polska. Autobiografia". Z Karoliną Szymaniak i Joanną Degler rozmawiać będzie Inga Iwasiów. Książki ukazują się nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

  • 30 marca 2022 (środa), godz. 19.30
  • transmisja na stronie Muzeum POLIN na Facebooku >>
  • dyskusja w języku polskim

W serii "Żydzi. Polska. Autobiografia" szczególnie cenny korpus tekstów stanowią wspomnienia i pamiętniki Żydówek, z tego względu, że historia kobiet bardzo często nie jest reprezentowana w dokumentach archiwalnych i to właśnie literatura autobiograficzna pozwala odtworzyć w dużej mierze zapomniany, zagubiony świat różnorakiej aktywności Żydówek na terenach Polski.

Fascynującym, wciąż niedostatecznie przebadanym zagadnieniem, pozostaje kwestia dynamiki różnic między autobiografiami kobiet i mężczyzn żydowskich.

Nadal aktualne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: w jakiej mierze kierują nimi inne motywacje spisywania historii swego życia, czy płeć kulturowa wpływa na formę i język zapisu, strategie autoprezentacji? Jak konstruowana jest przestrzeń sztetla, obraz judaizmu i jego tradycji, charakter stosunków polsko-żydowskich w pryzmacie kobiecej pamięci?

Choć pytania te w dużej mierze pozostają otwarte, niewątpliwym jest, że dla polskich czytelników/czytelniczek teksty autobiograficzne Żydówek są źródłem nie do przecenienia, pozwalającym uniknąć etnocentryzmu i wiążącym się z nim redukcjonizmu w opisie sytuacji i roli kobiet w heterogenicznie pojmowanych dziejach Polski. W rozmowie będziemy się odwoływać przede wszystkim do wspomnień Malki Lee (tłum. Katarzyna Lisiecka, oprac. Karolina Szymaniak) i Hindy Bergner (tłum. i oprac. Karolina Szymaniak).

Joanna Degler – literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada literaturę i kulturę żydowską. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie na poezji żydowskiej i działalności kobiet na gruncie kultury jidysz. Od czterech lat redaguje serię "Żydzi. Polska. Autobiografia".

Karolina Szymaniak – polska jidyszystka, literaturoznawczyni, tłumaczka, redaktorka, lektorka języka jidysz. Zajmuje się nowoczesną literaturą jidysz, problematyką modernizmu, awangardy, literaturą pisaną przez kobiety.

Inga Iwasiów – polska literaturoznawczyni, krytyczka literacka, poetka i prozaiczka, profesor nauk humanistycznych.