Romantycy wobec Żydów – Żydzi wobec romantyzmu | spotkanie online

Romantycy wobec Żydów – Żydzi wobec romantyzmu | spotkanie online

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie poświęcone Żydom w twórczości polskich romantyków i recepcji romantyzmu przez Żydów.

Początek wydarzenia w czwartek 7 kwietnia o 18:00. Transmisja online na Facebooku.

Zobacz wydarzenie na Facebooku

Jak Adam Mickiewicz i Zygmunt Krasiński postrzegali Żydów, jak Żydzi są obecni w ich biografiach? Jakie znaczenie dla polskiej kultury mają dwa mity romantyczne: filosemicki mit Jankiela i antysemicki – Przechrzty? Jak odbierali romantyków sami Żydzi mówiący po polsku, w jidysz i po hebrajsku: Józef Opatoszu, Jakub Appenszlak, moderniści, awangardyści i powojenni twórcy.

W spotkaniu udział wezmą:

dr hab. Alina Molisak – historyczka literatury współczesnej, pracuje na Wydziale Polonistyki UW. Badaczka literatury Zagłady, literatury polsko-żydowskiej, poetyki miejskich przestrzeni XX-wiecznych

dr Aleksandra Sekuła – historyczka literatury, doktor nauk humanistycznych, redaktorka naczelna biblioteki Wolne Lektury. Zawodowo i naukowo zajmuje się polskim romantyzmem, historią idei i teorią kultury.

Prowadzenie:

dr Karolina Szymaniak – adiunktka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracowniczka naukowa Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Bada współczesną literaturę jidysz, polsko-żydowskie stosunki kulturowe, politykę pamięci oraz teorie modernizmu i awangardy.

__

Czwartki na Tłomackiem to cykl otwartych spotkań odbywających się co tydzień. Dotyczą one szeroko ujętej tematyki żydowskiej i mają zróżnicowaną formę – od prezentacji najnowszych publikacji, poprzez projekcie filmowe, wykłady o dziełach sztuki ze zbiorów ŻIH, po debaty wokół zagadnień współczesnych relacji polsko-żydowskich.

Subskrypcja na youtube:{.target_blank

Newsletter ŻIH: