Jom ha-Szoa (Dzień Pamięci o Zagładzie)

Pomnik Bohaterów Getta

Źródło: Muzeum Historii Żydow Polskich POLIN

27 kwietnia o zachodzie słońca rozpoczęło się w Izraelu święto państwowe Jom ha-Szoa, czyli Dzień Pamięci o Zagładzie. Jest to święto ruchome, drugie największe, obok Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu (27 stycznia), poświęcone tragedii Zagłady.

Materiał usupełniający:
Yad Vashem: Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day 2022 Transports to Extinction: The Deportation of the Jews during the Holocaust
The central state ceremony, marking the start of Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day in Israel, will be held at Yad Vashem on Wednesday night, April 27th at 20:00. The ceremony will be held in the presence of the President of the State of Israel and the Prime Minister, dignitaries and Holocaust survivors.

More:

Jom ha-Szoa, zbiegając się rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 kwietnia), jest czasem upamiętniania żydowskiego ruchu oporu w okupowanej Europie. Pełna nazwa święta w języku hebrajskim brzmi Jom HaZikkaron laSzoa we-laGewura, czyli: Dzień (Pamięci) Zagłady i Aktów Odwagi. W ostatnich latach stał się on okazją do wspominania nie tylko uczestników i uczestniczek konspiracji o charakterze zbrojnym, ale także tych Żydów, którzy walczyli z okupantem w inny, nie mniej ważny sposób.

"Dzisiaj, kiedy mówi się dużo o ratowaniu Żydów przez Polaków, zapomina się o tym, że najbardziej ratowali nas Żydzi, żydowscy rodzice, żydowskie babcie, żydowscy dziadkowie. To byli nasi ratownicy z pierwszej linii frontu. Ci polscy ratownicy byli też bardzo ważni, ale oni przyszli później" – podkreślała Katarzyna Meloch, która Zagładę przeżyła jako dziecko.

W Muzeum POLIN upamiętniamy Żydów pomagających innym Żydom po „aryjskiej stronie”, dokumentując ich historie w zakładce tematycznej na portalu Polscy Sprawiedliwi.

Zobacz zakładkę tematyczną na portalu Polscy Sprawiedliwi: Żydzi pomagający innym Żydom po "aryjskiej stronie" >>

Prezentujemy w niej wybrane historie pomocy, m.in. Stanisława Gombińskiego – żydowskiego policjanta, Fajgi Peltel-Międzyrzeckiej (Władki Meed) – kurierki Żydowskiej Organizacji Bojowej, Heleny Merenholc – łączniczki Rady Pomocy Żydom "Żegota", czy Maurycego Herlinga-Grudzińskiego (brata Gustawa, znanego pisarza) – założyciela komórki o kryptonimie "Felicja", obejmującej pomocą 1/5 wszystkich Żydów ukrywających się na terenie okupowanej Warszawy.

Wymienione wyżej osoby nigdy nie otrzymały tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ponieważ przyznawany jest on przez Instytut Yad Vashem tylko nie-Żydom. W Muzeum POLIN uważamy jednak, że uczestnicy i uczestniczki żydowskiej samopomocy należą do Sprawiedliwych, rozumianych w szerokim i uniwersalnym znaczeniu tego pojęcia – to ludzie, którzy przeciwstawili się totalitaryzmowi nazistowskich Niemiec, wystąpili w obronie godności i praw człowieka.

Przeczytaj więcej na portalu Polscy Sprawiedliwi >>