IV Krakowska Konferencja Judaistyczna

IV Krakowska Konferencja Judaistyczna

Źródło: Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

6-7 maja 2022r. na platformie MS Teams.

Konferencja jest przeznaczona dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem szeroko pojętej historii i kultury Żydów, jej głównym zadaniem jest umożliwienie uczestnikom prezentacji wyników ich dotychczasowych badań. Ma stanowić platformę wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów dla młodych badaczy zainteresowanych problematyką żydowską.

Referaty, wygłaszane w języku polskim lub angielskim, powinny mieścić się w obrębie jednego z następujących tematów:

  • historia i kultura Żydów od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy;
  • rozwój i funkcjonowanie współczesnych społeczności żydowskich w diasporze;
  • historia, polityka i społeczeństwo współczesnego Izraela;
  • problematyka Holocaustu;
  • zjawisko antysemityzmu;
  • religia i filozofia żydowska, biblistyka;
  • języki żydowskie;
  • literatura, muzyka żydowska;
  • żydowskie dziedzictwo materialne;
  • metodologia badań judaistycznych.

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online pod adresem:

Formularz dla słuchaczy znajduje się pod adresem:

Abstrakt powinien zawierać od 300 do 500 słów. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza online w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2022 r.

Odpowiedzi o zakwalifikowaniu się do czynnego udziału w konferencji otrzymają Państwo do 17 kwietnia 2022 r.

Informacje na temat konferencji będą publikowane na bieżąco, zarówno w wydarzeniuna Facebooku [(https://fb.me/e/7wYnyNMix)], jak również na stronie internetowej Instytutu Judaistyki UJ.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: knsij.uj@gmail.com lub do Stanisława Rogulskiego (e-mail: stanislaw.rogulski@student.uj.edu.pl)

Organizatorzy:

Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ
Instytut Judaistyki UJ