Siedem ksiąg Glikl

Rozmowa o pierwszym polskim tłumaczeniu pamiętników Glikl z Hameln

Siedem ksiąg Glikl. Rozmowa o pierwszym polskim tłumaczeniu pamiętników Glikl z Hameln

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Spotkanie online o dziennikach Glikl z Hameln - bogatej kupcowej, religijnej Żydówki i matki dwanaściorga dzieci. Rozmowę z udziałem prof. Joanny Degler, dr Anny Jakimyszyn-Gadochy oraz Anny Rutkowskiej poprowadzi Anna Kowalczyk. Początek wydarzenia 15 maja o 18:00. Transmisja na Facebooku.

Zobacz wydarzenie na Facebooku

Kanon literatury jidysz

Jeden z nielicznych zachowanych tekstów napisanych przez żydowską kobietę w epoce nowożytnej pierwszy raz po polsku!

Glikl (znana jako Glikl z Hameln) żyła w Rzeszy niemieckiej na przełomie XVII i XVIII wieku. Większość życia spędziła w Hamburgu, lecz podróżowała po całej Rzeszy, zwłaszcza zmuszona okolicznościami po śmierci swojego pierwszego męża, Chaima Hameln. To również to wydarzenie skłoniło ją do rozpoczęcia spisywania wspomnień, które między innymi stały się dla niej narzędziem poradzenia sobie z żałobą i stratą. Za cel postawiła sobie także przekazanie w ten sposób dzieciom swoich doświadczeń życiowych oraz wartości i wzorów moralnego postępowania, które uważała za najważniejsze.

Jednocześnie pamiętniki Glikl, spisywane przez blisko trzydzieści lat, to bardzo żywy opis życia codziennego na tle zdarzeń przekształcających ówczesną Europę i mających bezpośredni wpływ na losy społeczności żydowskich. Dzięki wyrazistości opisu oraz barwności języka dystans ponad trzystu lat dzielący nas od Glikl ulega skróceniu.

Tekst pamiętników nie dotarł do naszych czasów w oryginale, lecz w kopiach sporządzonych przez syna Glikl. Został na nowo odkryty przez badaczy dziewiętnastowiecznych, a następnie wprowadzony do szerszego obiegu między innymi dzięki przekładowi na język niemiecki Berthy Pappenheim – żydowskiej działaczki feministycznej i potomkini Glikl.

W rozmowie udział wezmą:

prof. Joanna Degler, Prezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych,

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha, redaktorka naukowa tomu

Anna Rutkowski tłumaczka z jidysz.

Wydarzenie poprowadzi dziennikarka Anna Kowalczyk

Cykl JIDYSZLAND przygotowywany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych