Ogólnopolska Konferencja Liderów Dialogu 2022

Forum  Dialogu - logo

Źródło: Forum Dialogu

VIII Ogólnopolska Konferencja Liderów Dialogu odbyła się w dniach 10-12 czerwca 2022 roku w Wiązownej. Była to nie tylko niesamowita okazja do nauki i lepszego poznania się, ale także bardzo wzruszające spotkanie przyjaciół – aktywistek i aktywistów oddanych zachowywaniu, upamiętnianiu i dokumentowaniu żydowskiego dziedzictwa w swoich miejscowościach w całej Polsce, którzy musieli czekać na Konferencję aż trzy lata ze względu na pandemię.

2022-07-08-forum-dialogu-szkola-dialogu.jpg

Pierwszy dzień Konferencji rozpoczął się od przemówienia naszego specjalnego gościa, Mariana Turskiego – Ocalałego z Zagłady, historyka i dziennikarza – który podziękował uczestniczkom i uczestnikom za ich pracę na rzecz zachowania pamięci o polskich Żydach: „Nie macie pojęcia, jak bardzo ja wam jestem wdzięczny.

Posłuchajcie: jeżeli pamięć o moich przodkach, o moim pokoleniu, o moim narodzie, tu w Polsce, ma przetrwać – to ona przetrwa tylko dzięki wam. Bo zanim się odrodzi życie żydowskie i tradycja żydowska, kto wie czy wy nie będziecie nosicielami tej tradycji dla moich potomków”.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęliśmy prezentacją dyrektorki fundacji Olgi Kaczmarek na temat otwierających się nowych kierunków współpracy Forum Dialogu z członkiniami i członkami sieci Liderów Dialogu, a następnie warsztatem o różnorodnościach i wspólnych wartościach sieci, poprowadzonym przez Izabelę Meyzę.

Po przerwie, przewodniczący rady naukowej Forum Dialogu prof. Michał Bilewicz omówił wyniki swoich najnowszych badań dotyczących postaw polskiego społeczeństwa wobec grup uchodźczych w dobie ostatnich kryzysów, zaś Katarzyna Winiarska, aktywistka z sieci Liderów Dialogu działająca w Białowieży, wraz z Marcinem Piotrowskim z Fundacji Folkowisko wzięła udział w panelu poświęconym wojnie w Ukrainie i sytuacji uchodźców na pograniczu polsko-białoruskim.

W sesji popołudniowej uczestniczki i uczestnicy mieli okazję wziąć udział w spotkaniach i warsztatach o bardziej praktycznym charakterze, moderowanych przez same Liderki i Liderów Dialogu.

Inga Marczyńska i Anna Brzyska poprowadziły rozmowę o prawnych aspektach opieki nad żydowskimi cmentarzami. Wyzwania i szanse, jakie niesie ze sobą współpraca członkiń o członków sieci z przedstawicielami lokalnych władz, przedyskutowaliśmy podczas rozmowy moderowanej przez Katarzynę Łaziuk i Artura Franczaka.

Panel na temat dróg zdobywania finansowania na projekty upamiętniające żydowskie dziedzictwo lokalne poprowadziła Bożena Gajewska z Mirosławem Skrzypczykiem.

Dyskusję na temat wpływu sytuacji spowodowanej kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej i wojną w Ukrainie na pracę Liderów i Liderek moderowały Agnieszka Pollak-Olszowska i Katarzyna Winiarska.

Panel poświęcony włączaniu potomków lokalnej społeczności żydowskiej w działania poprowadziły Klaudia Kwiecińska i Justyna Biernat,

a rozmowę o kretaywnym podejściu do wydarzeń upamiętniających był moderowany przez Kamila Mrozowicza.

Trzeciego, ostatniego dnia Konferencji uczestnicy i uczestniczki mogli wziąć udział w trzech sesjach warsztatowych:

  • o wypaleniu w działalności społecznej i zawodowej, poprowadzonej przez Natalię Saratę,
  • o efektywnej komunikacji – przez Izabelę Meyzę,
  • a także w dyskusji z Tomaszem Stawiszyńskim o polaryzacji społecznej i metodach radzenia sobie z nią.

VIII Ogólnopolską Konferencję Liderów Dialogu zakończyło zwiedzanie Otwocka śladami lokalnej społeczności żydowskiej, podczas którego w role przewodniczki wcieliła się Monika Czub, Liderka Dialogu działająca na co dzień w Kraczewie i Otwocku.

"Nie macie pojęcia, jak bardzo ja wam jestem wdzięczny. Posłuchajcie: jeżeli pamięć o moich przodkach, o moim pokoleniu, o moim narodzie, tu w Polsce, ma przetrwać – to ona przetrwa tylko dzięki wam. Bo zanim się odrodzi życie żydowskie i tradycja żydowska, kto wie czy wy nie będziecie nosicielami tej tradycji dla moich potomków."

2022-07-08-szkola-dialogu-ocalony.jpg
Marian Turski, Ocalały z Zagłady, wybitny polski historyk i dziennikarz
fot. W. Dobrogojski

Instytucje wspierające

Program Liderzy Dialogu jest finansowany ze środków Friends of the Forum, Fundacji Ledor Wador, Conference on Jewish Material Claims Against Germany oraz darowizn od osób prywatnych i instytucji wspierających Forum Dialogu w Polsce i za granicą.

Dziękujemy Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) za wsparcie tego programu. Poprzez restytucję mienia ofiar Holokaustu, Claims Conference umożliwia organizacjom na całym świecie prowadzenie działań edukacyjnych na temat Zagłady oraz zachowanie pamięci o tych, którzy zginęli.