SEMINARIUM „NAUCZANIE O DZIEDZICTWIE ŻYDOWSKIM W TWOJEJ SZKOLE. CMENTARZE ŻYDOWSKIE W EDUKACJI”

SEMINARIUM „NAUCZANIE O DZIEDZICTWIE ŻYDOWSKIM W TWOJEJ SZKOLE. CMENTARZE ŻYDOWSKIE W EDUKACJI”

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

Żydowskie Muzeum Galicja wraz z Centropą i European Jewish Cemeteries Initiative (ESJF) zapraszają na seminarium dla nauczycieli z całej Polski.

Szukamy osób zainteresowanych tematyką opieki nad dziedzictwem żydowskim oraz badań nad cmentarzami żydowskimi i chętnych, by poszerzyć swoją wiedzę, ucząc się od ekspertów w tej dziedzinie.

Podczas seminarium będziemy wspólnie poznawać historię polskich Żydów i bliżej przyjrzymy się lokalnym cmentarzom i dziedzictwu żydowskiemu. Zajęcia terenowe, wykłady oraz warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli Centropy, ESJF, Żydowskiego Muzeum Galicja oraz zaproszonych ekspertów. Ponadto Centropa zaprezentuje swój program edukacyjny dotyczący historii Żydów w Europie Środkowej, a uczestnicy, pracując w małych grupach opracują własne koncepcje wykorzystania tych narzędzi w szkole i poza nią.

Seminarium zostało sfinansowane z dotacji Unii Europejskiej.

Nabór na seminarium jest otwarty, zgłaszać się mogą polscy nauczyciele, edukatorzy i pracownicy organizacji pozarządowych.

Języki wykładowe: polski i angielski, obecny będzie tłumacz.

Aby zgłosić się na seminarium w Krakowie, wypełnij zgłoszenie (po polsku bądź angielsku).
Zgłoszenia przyjmujemy do: 18.05.2022

Kwalifikacji uczestników seminarium dokonamy na podstawie odpowiedzi podanych w zgłoszeniach.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego: kliknij TUTAJ.