Program "Zapisz jako..." Żydowskiego Instytutu Historycznego

Pomóż zachować obrazy przeszłości

"Zapisz jako..." - program zapisywania pamiątek życia żydowskiego na ziemiach polskich

Odłamki pamięci. Fotografie znalezione pomiędzy Warszawą a Otwockiem, prawdopodobnie wykonane w zakładzie fotograficznym w małym mieście, mógł też je zrobić podróżujący fotograf z tego obszaru. CBJ

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Autor: Magda Lucima, Żydowski Instytut Historyczny

Często jedynie stare fotografie przypominają, że w danym mieście lub miasteczku żyła społeczność żydowska. Zapraszamy do udziału w programie „Zapisz jako…” Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, w ramach którego poszukujemy zdjęć, dokumentów, pocztówek będących śladami żydowskiej przeszłości.

Podczas niemieckiej okupacji ziem polskich w latach 1939-1945 żydowskie społeczności naszego kraju zostały zniszczone. Okupanci nie tylko eksterminowali samych mieszkańców, lecz również równali z ziemią wiele synagog i cmentarzy żydowskich. Jedynymi śladami żydowskiej obecności w wielu miastach, miasteczkach i wsiach są zdjęcia i dokumenty.

W 2022 roku przypada 80. rocznica niemieckiej akcji „Reinhardt” – zagłady ponad 1,5 miliona Żydów polskich. W ramach upamiętnienia ofiar tej bezprecedensowej zbrodni chcemy opowiadać o losach Żydów z całej okupowanej Polski.

W 2022 roku minie także 80 lat od wielkiej deportacji do obozu zagłady w Treblince – między 22 lipca a 21 września 1942 roku Niemcy wywieźli do komór gazowych blisko 300 tysięcy żydowskich mieszkańców Warszawy.

Tegoroczny Marsz Pamięci 22 Lipca, który przejdzie ulicami Warszawy, będzie poświęcony szczególnie pamięci uchodźców i przesiedleńców, którzy trafili z miast i miasteczek do getta warszawskiego. Obchodom tych rocznic towarzyszy nasz program „Zapisz jako…”.

Zachęcamy do udostępnienia nam zbiorów fotograficznych o tematyce żydowskiej sprzed 1939 roku, z lat wojny i okresu powojennego. Prosimy o zgłaszanie zbiorów, co do których są Państwo pewni, że posiadają do nich prawa autorskie lub prawa te do nich wygasły. (Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem 70 lat od śmierci twórcy, np. fotografa, jeśli znana jest jego tożsamość. Jeśli daną fotografię wykonał na przykład Państwa nieżyjący już dziadek, są Państwo uprawnieni do wykonywania jego praw autorskich jako zmarłego twórcy).

Przekazane nam obiekty zdigitalizujemy w bezpieczny sposób w Pracowni Digitalizacji ŻIH. Wszystkie materiały zwrócimy wraz z kopiami cyfrowymi wysokiej jakości. W zamian za digitalizację i udostępnienie kopii cyfrowych Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma otrzyma licencję do wykorzystania kopii cyfrowych oraz możliwość publikacji materiałów w cyfrowych repozytoriach – Centralnej Bibliotece Judaistycznej oraz Portalu Delet. Dlatego istotne będą dla nas wszystkie informacje dotyczące przekazanych fotografii – poprosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety.

Uczestnikom oferujemy także voucher na jednorazowy darmowy wstęp na wystawy i oprowadzanie po pracowni digitalizacji, dyplom z podziękowaniem za udział w programie oraz poradnik konserwatorski na temat przechowywania zdjęć.

Może to właśnie Państwo posiadają stare fotografie, albumy fotograficzne, kartki pocztowe lub inne dokumenty związane z tematyką żydowską? Zachęcamy do udziału w ochronie pamięci o żydowskim dziedzictwie.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem i protokołem przekazania zbiorów oraz o kontakt pod adres mailowy: mlucima@jhi.pl

Regulamin:


Opracowanie zbiorów jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy