Obraz Holokaustu w popkulturze

Seminarium - Obraz Holokaustu w popkulturze

Źródło: Forum Dialogu

Spotkanie z Olgą Adamowską pt. „Obraz Holokaustu w popkulturze”.

W ostatnich latach Zagłada stała się bardzo zauważalnym tematem wielu książek oraz innych dzieł, które wzbudzały zainteresowanie szerokiej publiczności. Jednak proces wykorzystywania Holokaustu przez kulturę popularną nie jest wcale nowym zjawiskiem. Już tuż po wojnie zaczęto sięgać po wątki zagładowe i wplatać je w kanon.

Spotkanie z Olgą Adamowską (Fundacja Mifgash) będzie swoistą podróżą przez kolejne powojenne dekady i próbą zrozumienia, dlaczego i w jaki sposób Zagłada była obecna w popkulturze.

19 lipca (wtorek) o godzinie 19.00 na platformie Zoom.
Rejestracja:

Olga Adamowska - antropolożka kultury i literatury; doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej główny obszar badawczy to problematyka żydowska w literaturze i kulturze po II wojnie światowej, kwestie tożsamości żydowskiej oraz temat Holokaustu i Marca ‘68.
Członkini zespołu badawczego w projekcie „Kulturowe i literackie kontakty polsko–żydowskie. Historia i współczesność” subsydiowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (program „Mistrz”); stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Prowadziła autorskie warsztaty na Uniwersytecie Jagiellońskim, które dotyczyły obrazu Holokaustu w tekstach kultury. Członkini JCC Kraków.