Niedziela Izraela w Kościołach Reformacji

„Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Alleluja!” (Psalm 33,12)

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Niedziela Izraela 21 sierpnia 2022

Tradycyjnie, w 10. Niedzielę po Trójcy Świętej, Kościół Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany, podobnie jak Kościoły ewangelickie na całym świecie, obchodzi Niedzielę Izraela.

Źródło: Dariusz Bruncz, Ekumenizm.pl

Biblijnym hasłem tygodnia Niedzieli Izraela, jak i graduale w Kościele luterańskim są słowa zaczerpnięte z Psalmu 33,12: "Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Alleluja!"

Czytania liturgiczne Kościoła w tę niedzielę podporządkowane są refleksji nad rolą Izraela w historii zbawienia oraz nierozerwalnej więzi między Synagogą a Kościołem.

Isototnym elementem święta jest również obraz pielgrzymującego Kościoła, który, podobnie jak niegdyś Naród Wybrany, jest nieustannie powołany do kroczenia drogą Prawdy.

W Niedzielę Izraela Kościoły przypominają także o antysemityzmie, który ks. Karl Barth, teolog ewangelicko-reformowany, nazywał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a także wspominają prześladowania i zagładę Żydów podczas drugiej wojny światowej.

W niektórych parafiach ewangelickich w Niedzielę Izraela stawia się na ołtarzu menorę.

Zapowiedź Obchodów w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

7 sierpnia 2022

W Obchodach 21 sierpnia weźmie udział prof. Stanisław Krajewski
Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od jej powstania w roku 1990. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”; „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”; „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”; „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”; „Nasza żydowskość”; „Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu”

Druga zapowiedź w Parafii Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

14 sierpnia

Nabożeństwo w 10. Niedzielę po Trójcy Świętej 21.08.2022 r. godz. 10:30 w Parafii Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

"Niedziela Izraela" - mgr teol. Michał Legierski | PEA Wisła Malinka