Żydzi Szydłowa. Spotkanie z ks. Pawłem Mazanką

Źródło: Forum Dialogu

Spotkanie z ks. Pawłem Mazanką, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Na spotkaniu porozmawiamy o zaangażowaniu naszego gościa w przywracanie pamięci o Żydach z Szydłowa, a więc m. in. o rewitalizacji cmentarza żydowskiego w Szydłowie, którego historia sięga XV wieku, a także o powstającej książce „Żydzi Szydłowa”.

Ks. Mazanka podzieli się swoimi refleksjami na temat tego, jak przywracanie pamięci o polskich Żydach wpisuje się w dialog chrześcijańsko-żydowski, a także jak poznawanie historii i kultury Żydów wpłynęło na niego osobiście jako na księdza rzymskokatolickiego.

Spotkanie poprowadzi Zuzanna Radzik, teolożka i wiceprezeska Forum Dialogu.

Rejestracji na spotkanie, które odbędzie się 8 września (czwartek) o godzinie 19.00:

Wydarzenie jest też dostępne na profilu FB Forum Dialogu. Zachęcamy do przekazywania informacji o wydarzeniu osobom, które mogą być zainteresowane tematem.

O. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW (ur. w 1960), redemptorysta, studia filozoficzne odbył na KUL-u. Od 1995 r. jest kierownikiem Katedry Metafizyki na Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się metafizyką klasyczną, filozofią Kartezjusza, wpływem filozofii Schopenhauera i Nietzschego na współczesny sekularyzm, fenomenologią Dietricha von Hildebranda i Edyty Stein, jak również zagadnieniem relacji chrześcijańsko-żydowskich. Jest kierownikiem projektu rewitalizacji cmentarza żydowskiego w Szydłowie. Opublikował: „W kierunku religijności autentycznej. Filozofia religii Bernharda Weltego" (1996), „Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej" (2003), „Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej" (2006), "Redemptoryści Woli" (2018). W przygotowaniu książka: „Żydzi Szydłowa".

Polecamy!