VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych 14-15 września 2022

12-10-2021: przedstawiciele religii i wyznań z 20 krajów spotkali się w Kazachstanie podczas XIX posiedzenia Sekretariatu Zjazdu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych.

12-10-2021: przedstawiciele religii i wyznań z 20 krajów spotkali się w Kazachstanie podczas XIX posiedzenia Sekretariatu Zjazdu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych.

źródło: Wp.pl

14-15 września 2022 – VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

12-10-2021: przedstawiciele religii i wyznań z 20 krajów spotkali się w Kazachstanie podczas XIX posiedzenia Sekretariatu Zjazdu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Wśród podejmowanych kwestii znalazła się m.in. organizacja VII Zjazdu w 2022 roku.

Wydarzenie odbędzie się w Nur-Sułtanie w dniach 14-15 września. Tematem przewodnim będzie rola przywódców religijnych w społecznym i duchowym rozwoju ludzkości po pandemii.

Platforma globalnego dialogu

W XIX posiedzeniu Sekretariatu Zjazdu uczestniczyli wyznawcy islamu, chrześcijaństwa, judaizmu i buddyzmu z 20 krajów, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

Zapoczątkowany przez Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstanu – Elbasy Nursułtana Nazarbajewa w 2003 roku Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych – jak zauważa Maulen Aszimbajew, Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz Szef Sekretariatu Zjazdu – jest zjawiskiem wyjątkowym w międzynarodowej agendzie oraz skutecznym instrumentem do prowadzenia globalnego dialogu międzyreligijnego.

"W tym roku obchodzimy 30-lecie Niepodległości Kazachstanu. Przez ten okres udało nam się stworzyć własny model pokoju, jedności narodowej i dialogu międzywyznaniowego. Ustanowiony przez Nursułtana Nazarbajewa model dowiódł swojej skuteczności i żywotności. Dziś, pod przewodnictwem Prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa, kontynuujemy politykę dbałości o porozumienie międzyetniczne i międzywyznaniowe. Dlatego organizacja Sekretariatu oraz Zjazdu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych nie jest dla nas wydarzeniem jedynie wizerunkowym, tylko integralną częścią rozwoju Kazachstanu" – podkreśla Przewodniczący Senatu.

Jak zauważa Aszimbajew, obecne posiedzenie Sekretariatu odbywa się w skomplikowanych warunkach. Wraz z pandemią COVID-19 nasiliły się globalne problemy: napięcia międzynarodowe spowodowane czynnikami geopolitycznymi i ekonomicznymi, załamanie światowego systemu bezpieczeństwa, intensyfikacja wyścigu zbrojeń czy kwestie związane z kryzysem klimatycznym.

"W tych warunkach kluczowym zadaniem dla przywódców duchowych naszym zdaniem jest stworzenie właściwego zbioru wartości oraz zjednoczenie ludzi wokół idei pokoju, wartości moralnych, zgody społecznej i wzajemnego wsparcia. Do tego właśnie zmierza Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych" – zapewnia Maulen Aszimbajew.

Wspólne wartości, wspólne działania Podczas posiedzenia Sekretariatu Zjazdu przywódcy religijni niejednokrotnie podkreślali znaczenie podejmowanego przez Kazachstan wysiłku na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego nie tylko wewnątrz kraju, ale też na arenie międzynarodowej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY12-10-2021 14:43 Artykuł sponsorowany Wrzesień 2022 – VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych Przedstawiciele religii i wyznań z 20 krajów spotkali się w Kazachstanie podczas XIX posiedzenia Sekretariatu Zjazdu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Wśród podejmowanych kwestii znalazła się m.in. organizacja VII Zjazdu w 2022 roku.

Wrzesień 2022 – VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych Wrzesień 2022 – VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych Źródło: materiały partnera

Wydarzenie odbędzie się w Nur-Sułtanie w dniach 14-15 września. Tematem przewodnim będzie rola przywódców religijnych w społecznym i duchowym rozwoju ludzkości po pandemii.

Platforma globalnego dialogu W XIX posiedzeniu Sekretariatu Zjazdu uczestniczyli wyznawcy islamu, chrześcijaństwa, judaizmu i buddyzmu z 20 krajów, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

Zapoczątkowany przez Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstanu – Elbasy Nursułtana Nazarbajewa w 2003 roku Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych – jak zauważa Maulen Aszimbajew, Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu oraz Szef Sekretariatu Zjazdu – jest zjawiskiem wyjątkowym w międzynarodowej agendzie oraz skutecznym instrumentem do prowadzenia globalnego dialogu międzyreligijnego.

"W tym roku obchodzimy 30-lecie Niepodległości Kazachstanu. Przez ten okres udało nam się stworzyć własny model pokoju, jedności narodowej i dialogu międzywyznaniowego. Ustanowiony przez Nursułtana Nazarbajewa model dowiódł swojej skuteczności i żywotności. Dziś, pod przewodnictwem Prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa, kontynuujemy politykę dbałości o porozumienie międzyetniczne i międzywyznaniowe. Dlatego organizacja Sekretariatu oraz Zjazdu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych nie jest dla nas wydarzeniem jedynie wizerunkowym, tylko integralną częścią rozwoju Kazachstanu" – podkreśla Przewodniczący Senatu.

Jak zauważa Aszimbajew, obecne posiedzenie Sekretariatu odbywa się w skomplikowanych warunkach. Wraz z pandemią COVID-19 nasiliły się globalne problemy: napięcia międzynarodowe spowodowane czynnikami geopolitycznymi i ekonomicznymi, załamanie światowego systemu bezpieczeństwa, intensyfikacja wyścigu zbrojeń czy kwestie związane z kryzysem klimatycznym.

"W tych warunkach kluczowym zadaniem dla przywódców duchowych naszym zdaniem jest stworzenie właściwego zbioru wartości oraz zjednoczenie ludzi wokół idei pokoju, wartości moralnych, zgody społecznej i wzajemnego wsparcia. Do tego właśnie zmierza Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych" – zapewnia Maulen Aszimbajew.

Wrzesień 2022 – VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych materiały partnera Wrzesień 2022 – VII Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych Źródło: materiały partnera Wspólne wartości, wspólne działania Podczas posiedzenia Sekretariatu Zjazdu przywódcy religijni niejednokrotnie podkreślali znaczenie podejmowanego przez Kazachstan wysiłku na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego nie tylko wewnątrz kraju, ale też na arenie międzynarodowej.

-68%nullnull15.99 zł 49.99 złnull -71%nullnull19.99 zł 69.99 złnull -57%nullnull25.99 zł 59.99 złnull -57%nullnull29.99 zł 69.99 złnull Zjazd – zdaniem Miguela Angela Moratinosa, Wysokiego Przedstawiciela Sojuszu Cywilizacji Narodów Zjednoczonych – ma ogromne znaczenie w dyskusji na temat roli religii w społeczeństwie oraz międzynarodowej współpracy na rzecz stworzenia stabilnego i bezpiecznego świata.

"Ta wyjątkowa platforma jest dobrą okazją dla polityków, przywódców religijnych, organizacji międzynarodowych, regionalnych i wszystkich zainteresowanych stron do wspólnego przedyskutowania problemów dialogu międzyreligijnego i zrównoważonego rozwoju w coraz bardziej spolaryzowanym świecie. Alians Cywilizacji Narodów Zjednoczonych zostanie aktywnie włączony do prac VII Zjazdu" – zapewnia Miguel Angel Moratinos.

Szef Biura Spraw Islamskich Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w Watykanie prałat Khaled Akashe zauważył, że pandemia dała ludzkości również pewne możliwości.

  • Pandemia dała ludzkości, narodom, wspólnotom wyznaniowym i nam wszystkim możliwość dowiedzenia się o innych istniejących wirusach, a także o ograniczeniach i brakach w wielu dziedzinach naszego życia, czy to w opiece zdrowotnej, gospodarce, spójności społecznej czy solidarności. Przywódcy religijni i ich społeczności wykazują solidarność z osobami dotkniętymi pandemią - podsumował przywódca religijny.

Obecny podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa pobożnych donacji (wakf) Arabskiej Republiki Egiptu Muhammad Al-Shahat Al-Jundi za podstawowe problemy w świecie religii uznaje dyskryminację rasową, fanatyzm religijny oraz islamofobię. Jego zdaniem należy połączyć wspólne wartości ludzkie, jak miłość, tolerancja, sprawiedliwość i pokój z wartościami religijnymi.

"Tylko wspólne wartości wzmocniłyby naszą walkę z problemami globalnymi. To punkt zwrotny w historii świata, kiedy przywódcy religijni mogą zapewnić pokojowe współistnienie wśród wyznawców religii" – przekonuje Muhammad Al-Shahat Al-Jundi.

Z kolei na konieczność współpracy wszystkich światowych liderów, ale też przejrzystego omawiania obecnego kryzysu i podejmowania szybkich decyzji zwraca uwagę Muhammad Zia Ul Haq, dyrektor generalny Instytutu Badań Islamskich na Międzynarodowym Uniwersytecie Islamskim (Pakistan).

"Spotykamy się w czasie, kiedy dialog potrzebny jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Światowy krajobraz bezpieczeństwa nadal dramatycznie się zmienia. Stoimy przed ogromnymi możliwościami. Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które może położyć kres światowemu ubóstwu i ostatnim, które może zająć się globalnym ociepleniem zanim będzie za późno. Stoimy również w obliczu ogromnego ryzyka, konfliktów domowych, terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami i kryzysu zdrowotnego, które zagrażają miliardom ludzi" – tłumaczy.

Na wyzwania klimatyczne zwraca też uwagę Jo Bailey Wells, brytyjski biskup anglikański. Jej zdaniem, problem ekologiczny jest jeszcze bardziej krytyczny niż sytuacja pandemiczna.

"Odziedziczyliśmy ogród – nie wolno nam zostawiać naszych dzieci na pustyni" – konkluduje.

XIX posiedzenie Sekretariatu Zjazdu miało miejsce 6 października w Nur-Sułtanie. Po raz pierwszy Zjazd Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych odbył się we wrześniu 2003 roku. Następnie były zwoływane w latach 2006, 2009, 2012, 2015 i 2018 w Astanie (obecnie Nur-Sułtanie).

Artykuł sponsorowany