U Żydów dziesięciodniowy okres rachunku sumienia i pokuty, Jamim Noraim, czyli Straszne Dni

Rosz ha-Szana obchodzone jest jako pamiątka stworzenia świata, lecz również jako dzień sądu, zapoczątkowujący dziesięciodniowy okres rachunku sumienia i pokuty

Żydzi w synagodze, Gottlieb

Źródło: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Poznaniu

Dni Trwogi - Jamim Noraim

Okres dziesięciu dni rozpoczynający się od Rosz Haszana i kończący się Jom Kipur powszechnie znany jest jako Dni Trwogi albo też Straszne Dni (Jamim Noraim) lub Dni Pokuty (Aseret Yemei Teszuwa).

Jest to okres poświęcony pełnej powagi introspekcji, czas, kiedy rozważa się grzechy z całego poprzedniego roku i odbywa za nie pokutę przed nadejściem Jom Kipur. Jednym z motywów przewijających się podczas wszystkich Dni Trwogi jest motyw B-ga zapisującego w „księgach" imiona – kto będzie żył, a kto umrze, komu będzie się wiodło, a komu nie w następnym roku. Księgi te spisywane są w Rosz Haszana, jednak czyny dokonane podczas Dni Trwogi mogą zmienić ostateczny wyrok B-ga Czyny te nazywają się "teszuwa, tefila i cedaka," czyli pokuta, modlitwa i dobre uczynki (zwykle dobroczynność). W Jom Kipur, Księga Życia i Księga Śmierci są zamykane, a los przypieczętowany. Motyw zapisywania losu w księgach jest źródłem powszechnie składanych w tym okresie życzeń: "Abyście byli zapisani na dobry rok".

Oprócz innych zwyczajów, zwykle to właśnie w tym okresie szuka się przebaczenia u osób, które się skrzywdziło podczas poprzedniego roku. Talmud mówi, iż w Jom Kipur można odpokutować jedynie za grzechy miedzy człowiekiem i B-giem. By odpokutować za grzechy przeciw innym ludziom, najpierw należy się z nimi pojednać oraz wynagrodzić lub naprawić wyrządzone im krzywdy, jeśli to możliwe.

Innym zwyczajem przestrzeganym w tym czasie jest kapparot. Rzadko spotykany dzisiaj, rytuał ten praktykowany jest w swej prawdziwej formie jedynie przez Chasydów i czasem również Ortodoksyjnych Żydów. Zasadniczo polega on na zakupieniu żywego koguta lub kury i rankiem na dzień przed Jom Kipur. Następnie należy zakręcić nim nad głową recytując modlitwę, gdzie prosi się, by ptak został uznany za pokutę za grzechy. Następnie, ptak jest zarzynany i oddany ubogim (lub jego wartość pieniężna). Dziś, niektórzy Żydzi zamiast koguta lub kury jako pokutnej ofiary używają pieniędzy. Większość Żydów Reformowanych i Konserwatywnych nigdy nie słyszało o tej praktyce.

Praca jest dozwolona jak zwykle w tygodniu w dniach pomiędzy Dniami Trwogi, od 3 do 9 Tiszri, oczywiście oprócz Szabatu w tym tygodniu.

Podczas Dni Trwogi obchodzone są dwa mniejsze święta.

Trzeciego dnia miesiąca Tiszri, dzień po drugim dniu Rosz Haszana, obchodzi się Post Gedaliasza. Tak naprawdę nie ma on nic wspólnego z Dniami Trwogi poza tym, że obchodzi się go w tym okresie.

Szabat obchodzony w tym okresie nazywa się Szabat Szuwa (Szabat Powrotu). Jest uważany za jeden z najważniejszych szabatów.

/za www.jewish.org.pl/