IBL - REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE ROK AKADEMICKI 2022/2023

Podyplomowe studia żydowskie

Źródło: Instytut Badań Literackich PAN

  • REKRUTACJA TRWA OD 21 CZERWCA DO 7 PAŹDZIERNIKA 2022
  • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KOŃCZY SIĘ 14 PAŹDZIERNIKA 2022
  • STUDIA BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE SPOTKAŃ ONLINE (Z WYJĄTKIEM PIERWSZEGO I OSTATNIEGO ZJAZDU)

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie proszeni są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem:

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów

3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku, i przesłanie dowodu wpłaty za pośrednictwem formularza online

Kandydatki i kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja może zostać zamknięta przed terminem, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków „Prześlij” znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

PRZECZYTAJ REGULAMIN STUDIÓW

OPŁATY:

  • Czesne za Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie wynosi 1800 zł za semestr.
  • Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł.
  • Wpisowe i czesne za rok akademicki 2020/2021 należy przesyłać na konto:
  • Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
  • Bank BGK nr 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001
  • W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (SPŻ).

Terminy płatności: 14.10.2022 – pierwszy semestr studiów (1800 zł) 21.02.2023 – drugi semestr studiów (1800 zł)