Od wrogości do braterstwa. Rewolucja w katolickim nauczaniu o Żydach w latach 1933-1965

Spotkanie wokól książki Johna Connellego

john Connelly - Od worgości do braterstwa - spotkanie wokół książki - baner

W poniedziałek 14 listopada 2022 r. o godz. 19.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (ul. Marii Konopnickiej 26) odbędzie się spotkanie wokół książki Johna Connelly’ego „Od wrogości do braterstwa. Rewolucja w katolickim nauczaniu o Żydach w latach 1933-1965” z udziałem Adama Michnika, Stanisława Krajewskiego i Tomasza Dostatniego OP; prowadzenie: Magdalena Czyż

Lektura uzupełniająca:

Od wrogości do braterstwa. Rewolucja w katolickim nauczaniu o Żydach w latach 1933–1965

Źródło: lubimyczytac.pl

Od wydawcy:

Jak każda historyczna relacja, ta książka nie mówi o martwej przeszłości. Przeszłość nie umiera.

Ponieważ katolikom nie udaje się docenić zmiany, jaka zaszła w latach sześćdziesiątych XX wieku, nadal nieświadomie powracają oni do myślowych wzorców z czasu przed tą rewolucją.

Dzisiejszy Kościół twierdzi, że pojmuje sprawy Żydów w kategoriach ustalonych przez deklarację Nostra aetate, ale w oświadczeniach jego przywódców wciąż znajdują się odwołania do okresu sprzed Soboru Watykańskiego II.

W swojej deklaracji Kościół zadowolił się myślą, że Bóg dokona pojednania ludzkości w jakiejś nieokreślonej przyszłości, bez konieczności zwrócenia się Żydów do Chrystusa, a mimo to Papież niedawno wezwał katolików do modlitwy za Żydów, aby „Bóg i Pan nasz oświecił ich serca i pozwolił im poznać Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi”.

Jeszcze później biskupi amerykańscy oświadczyli, że katolicy muszą oczekiwać nadejścia czasu, gdy „cały lud Izraela” zostanie włączony do Kościoła – coś, czego biskupi uczestniczący w Soborze Watykańskim II usilnie starali się nie powiedzieć[5].

[5] Amerykańska konferencja biskupów katolickich, A Note on Ambiguities Contained in Reflections on Convenant and Mission (Notatka w sprawie niejednoznaczności w refleksjach o Przymierzu i Misji), 18 czerwca 2009.

Fragment Wstępu

Czytaj więcej: