Żydowski Salon Literacki: "Holland. Biografia od nowa"

Agnieszka Holland

Źródło: Austriackie Forum Kultury

Żydowski Salon Literacki:

"Holland. Biografia od nowa"

19 Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 2022. Żydowski Salon Literacki: "Holland. Biografia od nowa". W spotkaniu wezmą udział: biografka Karolina Pasternak oraz aktorzy grający w filmach Agnieszki Holland. Prowadzenie: Remigiusz Grzela

Historia Forum

Austriackie Forum Kultury w Warszawie ma już pięćdziesięciopięcioletnią tradycję. Założone w 1965 roku jako Austriacki Instytut Kultury było pierwszą taką instytucją powstałą za żelazną kurtyną. Siedziba przy ulicy Próżnej od samego początku była miejscem dialogu i wymiany intelektualnej.

Do stałych gości należeli Zbigniew Herbert, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki. Instytut często nazywano „oknem na Zachód”, a jego rola pomostu między oboma światami stała się przedmiotem badań naukowych. [i]

W latach dziewięćdziesiątych wyodrębniony został Instytut Austriacki www.warszawa.oei.org.pl organizujący kursy języka niemieckiego, a działalność stricte kulturalną kontynuowano pod szyldem przemianowanego w 2001 roku Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. Obszerny księgozbiór przekazano do Biblioteki Austriackiej utworzonej przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, natomiast imponująca kolekcja płyt winylowych, przyciągająca przez lata miłośników muzyki, do dziś jest dostępna na Próżnej.

Austriackie Forum Kultury jest szczególnie związane ze swoim historycznym sąsiedztwem. Wraz z historykiem Rafałem Chwiszczukiem wydało publikację poświęconą dzielnicy żydowskiej wokół placu Grzybowskiego w Warszawie. W 2013 roku Forum przeniosło się z budynku nr 8 do odrestaurowanej kamienicy przy Próżnej 7/9.

Dzisiaj Austriackie Forum Kultury w Warszawie to miejsce licznych spotkań otwarte na zagadnienia związane z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Już od pierwszej edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” jest aktywnym partnerem i gospodarzem wielu festiwalowych imprez. Przy Próżnej odbywa się też wiele wydarzeń towarzyszących Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Forum to miejsce, gdzie organizowanych jest ponad 200 imprez rocznie w tym koncerty, konferencje, wieczory autorskie i wykłady, a także seminaria literackie, warsztaty przekładu, wystawy i dyskusje.

[i] Z licznych badań poświęconych historii Austriackiego Forum Kultury w Warszawie na szczególną uwagę zasługują:

  • Alexander Burka, Was blieb vom Fenster in den Westen ?[Co pozostało z okna na Zachód?], Frankfurt am Main 2012.
  • Filip Gańczak, Pod lupą bezpieki, dodatek do „Tygodnika Powszechnego“ 22/2015.
  • Markus Eberharter, Grundlagen und Entwicklungen der österreichischen Kulturpolitik in Polen [Założenia i kierunki austriackiej polityki polityki kulturalnej w Polsce], w: Wojciech Kunicki, Zybura Marek (red.), Geschichte der literaturwissenschaftlichen Germanistik in Polen, cz. 2: Kulturpolitik und Kulturtransfer, Leipzig 2016, s. 39 – 80.