Nagroda im. ks. Stanisława Musiała - informacje o Laureatach

ks. Stanisław Musiał

Źródło: krakowski Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, której przewodniczy Rektor UJ.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  1. za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej,
  2. za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Kandydatem do Nagrody może być osoba indywidualna lub podmiot zbiorowy.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali:

POBIERZ Regulamin Nagrody im. ks. Stanisława Musiała