List otwarty badaczy, środowisk i organizacji żydowskich ws. emisji przez NBP monety "Zachowali się jak trzeba"

GRÓB OFIAR ZBRODNI KURASIA, KRAKÓW, CMENTARZ ŻYDOWSKI. FOT. K. BIELAWSKI

GRÓB OFIAR ZBRODNI KURASIA, KRAKÓW, CMENTARZ ŻYDOWSKI. FOT. K. BIELAWSKI

Źródło: POLIN

List otwarty badaczy, środowisk i organizacji żydowskich w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski monety "Zachowali się jak trzeba" z wizerunkiem Józefa Kurasia pseudonim "Ogień".

Szanowni Państwo,

jako historycy, jako reprezentanci środowisk żydowskich i organizacji społecznych działających na rzecz tolerancji i wzajemnego szacunku oraz Żydzi – kombatanci, nie możemy milczeć, gdy Narodowy Bank Polski wybija i promuje monetę ku czci Józefa Kurasia. Postaci, której działalność – nawet biorąc pod uwagę wyjątkowy kontekst historyczny – dalece odbiega od wizerunku bohatera zasługującego na szczególną cześć i narodową pamięć. Szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę, że dzieje się to na miesiąc przed oficjalnymi, państwowymi obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Powojenne Podhale było miejscem, gdzie antyżydowska przemoc przybrała drastyczne formy. Za część dokonanych tam zbrodni odpowiadają bojowcy oddziału "Błyskawica" dowodzonego przez majora Józefa Kurasia "Ognia". Opisując jedną z nich, popełnioną 2 maja, podkomendny "Ognia" Jan Batkiewicz "Śmigły" zeznał:

"Po wydaniu rozkazu przeze mnie strzelali wszyscy do wymienionych obywateli narodowości żydowskiej. […]. Dokumentów nie zabieraliśmy, tylko żywność, która znajdowała się na samochodzie, i części garderoby".

Zamordowanie zatrzymywanych Żydów było, obok ich ograbienia, jednym z głównych celów żołnierzy. Nie była to jedyna zbrodnia na Żydach popełniona przez oddział podległy Kurasiowi. Wśród ofiar oddziału byli nie tylko mężczyźni, ale również kobiety i dzieci, często osoby, które ze strachu przed narastającym w Polsce antysemityzmem starały się uciec z powojennej Polski do Czechosłowacji.

Pod pojęciem "Żołnierzy Niezłomnych" kryje się zarówno działalność tych, którzy nie godząc się na dyktat Związku Sowieckiego nie rzucili broni i walczyli dalej z przedstawicielami komunistycznej władzy, jak i osób, które w imię nacjonalistycznych haseł mordowały przedstawicieli wszelkich mniejszości narodowych żyjących od wieków w Polsce. Mają oni na sumieniu śmierć niewinnych cywili. Mieszanie tych postaw i postaci jest fałszowaniem historii oraz manipulowaniem zbiorową pamięcią.

Tysiące Polaków w czasie wojny i po niej "zachowało się jak trzeba". Nie należy do nich jednak Józef Kuraś ps. "Ogień". Pamiętajmy, że postać ta zapisała się po czarnej stronie historii.

 • Anna Bakuła, Skarbnik Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Wit Derkowski, Członek Zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Patrycja Dołowy, JCC Warszawa
 • Anna Dodziuk, Członek Zarządu B'nai B'rith Loża Polska, Członkini Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Prof. Barbara Engelking, Centrum Badań Nad Zagładą Żydów, IFiS PAN
 • Andrzej Friedman, Przewodniczący Zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Andrzej Folwarczny, Prezes Forum Dialogu
 • Jan Grabowski, PhD; Fellow, Royal Society of Canada
 • Jewish Community Center
 • Konstanty Gebert
 • Krzysztof Hegemejer, Członek Zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Artur Hofman, Prezes TSKŻ
 • Zofia Jankiewicz, Członek Zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Marian Kalwary, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Żydów Kombatantów
 • Sylwia Kędzierska-Jasik, Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Sergiusz Kowalski, B'nai B'rith Loża Polska
 • Elżbieta Magenheim, Członkini GWŻ w Warszawie
 • Grażyna Majer, Członkini Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Michał Majewski, Dyrektor Operacyjny Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Katarzyna Markusz, portal Jewish.pl
 • Piotr Nawrocki, Członek Zarządu B'nai B'rith Loża Polska
 • Eliza Panek, Członkini Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Dr Karolina Panz
 • Krzysztof Persak, Historyk Muzeum POLIN
 • Elżbieta Petrajtis-O’Neill
 • Piotr Puchta, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
 • Dr Sebastian Rejak, Dyrektor American Jewish Committee Central Europe
 • Anda Rottenberg
 • Sebastian Rudol, JCC Kraków
 • Marta Saracyn, JCC Warszawa
 • Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Otwarta Rzeczpospolita
 • Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski
 • Magdalena Smoczyńska
 • Remigiusz Sosnowski, Członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Albert Stankowski, Członek Zarządu TSKŻ
 • Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum POLIN
 • Prof. Dariusz Stola, Historyk, Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk
 • Alina Świdowska wraz z Zarządem Stowarzyszenia Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu
 • Gołda Tencer, Fundacja Shalom
 • Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, Polska Akademia Nauk
 • Michał Trębacz, Historyk Muzeum POLIN
 • Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN
 • Tomasz Ulatowski
 • Katarzyna Winiarska, Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia / Wirtualne Muzeum Historii Żydów w Białowieży
 • Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Natalia Woroszylska, Członkini Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
 • Witold Wrzosiński, Członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie
 • Ludwika Wujec, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 • Damian Wutke, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita