Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Pogrom

Źródło: You Tube

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku 12 VI 2015 cz 1

Wydział Historii UW

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku 10 VI 2015 cz 2

Wydział Historii UW

Pogromy i ich rola w historii. 04/03/2021.

O swoich ostatnich publikacjach Artur Markowski będzie rozmawiał z Anną Cichopek-Gajraj i Jeffreyem Kopsteinem.

Spotkanie poprowadzi Antony Polonsky, główny historyk programu GEOP (Global Education Outreach Program) Muzeum POLIN, który jest gospodarzem cyklu "What's New, What's Next? Book Talks".

W cieniu okupacji. Polacy i Żydzi na północno-wschodnich obszarach Polski [referaty] – panel 3

IPNtv Konferencje

Pogromy i napaści na Żydów w Polsce po wojnie – Marcin Zaremba

Wszechnica FWW

"Życie przecięte". Żydzi w Polsce 1944-1968 Wykład w ramach cyklu „Życie przecięte. Żydzi w Polsce 1944-1968", Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN [6 kwietnia 2017 r. ]

Latem 1946 doszło w Polsce do serii pogromów ludności żydowskiej. Najtragiczniejsze w skutkach wydarzenia miały miejsce w Krakowie i Kielcach. Jak to możliwe, że po doświadczeniu Holokaustu w Polsce byli mordowani Żydzi? Na to pytanie próbował udzielić odpowiedzi prof. Marcin Zaremba podczas wykładu w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Historyk podczas wykładu opisał genezę i przebieg wystąpień o charakterze antysemickim, do jakich doszło w kraju latem 1946 roku. Prelegent skupił się przede wszystkim na wydarzeniach, które rozegrały się wówczas w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach. Słuchacze mogli się też jednak dowiedzieć o podobnych ekscesach, które miały miejsce w innych częściach kraju. Omawiane wydarzenia łączył udział w nich funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz motyw – pogłoska o mordzie rytualnym dokonanym przez Żydów na polskich dzieciach.

W drugiej części swojego wystąpienia prof. Zaremba skupił się na wyjaśnieniu przyczyn, które doprowadziły do masowych wystąpień antysemickich. Jak mówił historyk, jedną z nich mogły być prowokacje dokonywane przez milicjantów, dla których pogromy były okazją do rabowania żydowskiego mienia. Istotną rolę mógł też odgrywać zakorzeniony w polskim społeczeństwie antysemityzm, powojenna demoralizacja, a przede wszystkich słabość struktur społecznych i państwowych. Na koniec wykładu prelegent podjął się próby odpowiedzi na jego zdaniem pytanie najtrudniejsze – jak to możliwe, że w XX wieku wierzono w historie o mordach rytualnych dokonywanych przez Żydów?

W cieniu okupacji. Polacy i Żydzi na północno-wschodnich obszarach Polski [referaty] – panel 3

IPNtv Konferencje

📺 DOWIEDZ się ▶ Jak wyglądała realizacja niemieckiej polityki eksterminacji Żydów na Kresach wschodnich latem 1941 r.❓ Jakie mechanizmy działania zastosowali okupanci i jakie cele zamierzali osiągnąć❓ Jak przedstawiał się udział Polaków w akcjach wymierzonych w Żydów❓ Czy istnieją perspektywy przewartościowania dotychczasowych ustaleń o mordzie na Żydach w Jedwabnem❓

🎤 Prowadzenie: prof. Andrzej Żbikowski – Uniwersytet Warszawski/Żydowski Instytut Historyczny

📋 PROGRAM: ▪ „Lato 1941r. - zmiana okupanta na Kresach. Mechanizmy i zjawiska”, dr hab. inż. Witold Mędykowski – Archiwum Instytutu Yad Vashem. ▪ „Jedwabne a inne zajścia i prowokacje antyżydowskie w Łomżyńskim. Analiza porównawcza”, Paweł Kornacki – IPN.

📌 Organizatorem konferencji jest Biuro Badań Historycznych IPN.

➡ Problematyka szeroko rozumianych stosunków polsko-żydowskich w dobie nowożytnej i najnowszej budzi już od dawna niesłabnące zainteresowanie zarówno zawodowych historyków, jak i osób pasjonujących się przeszłością naszego kraju. Publikacjom opracowań naukowych, artykułów i edycjom źródeł o najróżniejszym charakterze, towarzyszą – często nacechowane silnymi emocjami - dyskusje, toczone nie tylko w uniwersyteckich aulach, ale także za pośrednictwem prasy, telewizji i Internetu. Szczególne miejsce w nich zajmują dwa tragiczne wydarzenia – masowy mord na żydowskich mieszkańcach Jedwabnego w 1941 r. i pogrom kielecki w roku 1946.

➡ Właśnie one stały się dla organizatorów i uczestników konferencji osnową, wokół której skupiają się tematy referatów i dyskusji panelowych. Wybitni specjaliści przedstawią swe ustalenia i opinie na temat losów polskich Żydów w pierwszych miesiącach po ataku Niemiec na Związek Sowiecki i w pierwszych latach rządów komunistów w powojennej Polsce. Wystąpienia dotyczyć będą zarówno obecnego stanu badań, jak i perspektyw związanych z możliwością przeprowadzenia kwerend w niewykorzystywanych dotychczas źródłach.

📺 Playlista paneli konferencji 👉

Czas okupacji i zniewolenia. Żydzi i Polacy w obliczu totalitaryzmów

IPNtv Konferencja - odtwórz wszystkie:

  • Referaty wprowadzające. Żydzi i Polacy w obliczu totalitaryzmów 1939-56. Konferencja naukowa–panel 1
  • Relacje polsko-żydowskie w latach 1939-1947. Przegląd i kierunki badań [referaty] – panel 2
  • W cieniu okupacji. Polacy i Żydzi na północno-wschodnich obszarach Polski [referaty] – panel 3
  • Jedwabne i inne pogromy na kresach północno-wschodnich [dyskusja] – panel 4 IPNtv Konferencje
  • Władza i społeczeństwo w Polsce w latach 1944-1947 [referaty] – panel 5
  • Relacje polsko-żydowskie w latach 1944-1956 [dyskusja] – panel 6 IPNtv Konferencje
  • Tło społeczno-polityczne pogromu w Kielcach i innych zajść antyżydowskich [dyskusja] – panel 7
  • Pogrom w Kielcach i inne zajścia antyżydowskie w tuż powojennej Polsce [referaty] – panel 8
  • Relacje polsko-żydowskie w latach 1947-1956 [referaty] – panel 9