REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE - studiach

Źródło: Instytut Badań Literackich PAN

PODYPLOMOWE STUDIA POLSKO-ŻYDOWSKIE

ROK AKADEMICKI 2023/2024

  • REKRUTACJA TRWA OD 19 CZERWCA DO 12 PAŹDZIERNIKA 2023
  • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY TRWA DO 19 PAŹDZIERNIKA.
  • STUDIA BĘDĄ REALIZOWANE W FORMIE SPOTKAŃ ONLINE (Z WYJĄTKIEM PIERWSZEGO I OSTATNIEGO ZJAZDU)

O STUDIACH

Jesteśmy zdumiewająco bliźniaczymi narodami.
– Zygmunt Miłoszewski

Podyplomowe studia polsko-żydowskie zostały utworzone w 2015 roku. Głównym celem programu jest stworzenie zainteresowanym możliwości zapoznania się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny, program studiów polsko-żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską.

Polska zajmowała szczególne miejsce w żydowskiej historii. Równocześnie trudno mieć wątpliwości co do tego, iż tzw. wątki żydowskie, najrozmaiciej rozumiane i przedstawiane, stanowią istotną część zarówno polskiej przeszłości, jak i teraźniejszości.

Podyplomowe studia polsko-żydowskie umożliwiają zastanowienie się nad wieloma ważnymi kwestiami związanymi z tradycją, historią, kulturą, tożsamością, religią w polsko-żydowskim kontekście. W semestrze zimowym słuchacze zapoznają się z historią polskich Żydów od średniowiecza do współczesności, zaś semestr letni obecnej ósmej edycji (rok akademicki 2023/2024) jest dedykowany głównym ruchom religijnym i politycznym, które przeobrażały społeczeństwo żydowskie od połowy XVIII wieku do 1939 r. Zajęcia będą odbywały się głównie online; planujemy zorganizować dwa zjazdy stacjonarne.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę na tematy związane ze wspólnymi wątkami polskiej i żydowskiej kultury i historii, a także do tych, które stawiają w tej dziedzinie pierwsze poznawcze kroki. Zachęcamy do uczestnictwa w naszym programie i skorzystania z wiedzy uznanych specjalistów: historyków, literaturoznawców i kulturoznawców.

Kierowniczka studiów: dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN (IBL PAN)
Koordynatorka studiów: dr hab. Jolanta Żyndul

Regulamin studiów <<<

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Kandydatki/kandydaci na Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie proszeni są o:

1) wypełnienie formularza rekrutacyjnego online, dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/p9Kp4wCxiVDrgfuD8

2) przesłanie za jego pośrednictwem kopii dyplomu ukończenia studiów

3) przesłanie za jego pośrednictwem wypełnionego i podpisanego formularza RODO (wzór dostępny w formularzu rekrutacyjnym)

4) uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 300 zł, podając w tytule: Imię i nazwisko oraz nazwę kierunku, i przesłanie dowodu wpłaty za pośrednictwem formularza online

Kandydatki i kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Rekrutacja może zostać zamknięta przed terminem, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

UWAGA! Wysyłając formularz prosimy o upewnienie się czy zostały przesłane zarówno pliki, jak i ankieta – należy użyć przycisków „Prześlij” znajdujących się w obydwu oknach dialogowych.

REGULAMIN STUDIÓW

OPŁATY:

Czesne za Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie wynosi 2100 zł za semestr. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 300 zł. Koszt świadectwa ukończenia studiów 30 zł.

Wpisowe i czesne za rok akademicki 2023/2024 należy przesyłać na konto: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Bank Gospodarstwa Krajowego PL 75 1130 1017 0020 1466 2720 0049 W tytule zapłaty należy umieścić swoje nazwisko oraz nazwę studiów (SPŻ).

Terminy płatności:

  • 12.10.2022 – pierwszy semestr studiów (2100 zł)
  • 21.02.2023 – drugi semestr studiów (2100 zł)