7 lipca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja rzeszowskiego getta. Wczoraj, 6 lipca, upamiętniliśmy Ofiary tamtych zdarzeń

Dziękujemy Wam, Rzeszowianki i Rzeszowianie, Drodzy Przyjaciele, za obecność.

7 lipca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja rzeszowskiego getta. Wczoraj, 6 lipca, upamiętniliśmy Ofiary tamtych zdarzeń

yfot. Michał Woźny

Źródło: Stowarzyszenie Rajsze

W efekcie tej i kolejnych deportacji nasze wspólne wielowiekowe polsko-żydowskie sąsiedztwo zostało przerwane.

7 lipca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja rzeszowskiego getta. Wczoraj, 6 lipca, upamiętniliśmy Ofiary tamtych zdarzeń, idąc w Marszu Pamięci dokładnie tą samą trasą, którą szli Żydzi w lipcu 1942 roku do Stacji Rzeszów Staroniwa, skąd wywieziono ich do obozu zagłady w Bełżcu. W efekcie tej i kolejnych deportacji nasze wspólne wielowiekowe polsko-żydowskie sąsiedztwo zostało przerwane.

Dziękujemy Wam, Rzeszowianki i Rzeszowianie, Drodzy Przyjaciele, za obecność. Cieszy nas, że spotkaliśmy się, aby razem wspomnieć dawnych mieszkańców naszego miasta, którzy w brutalny sposób zostali zamordowani. Razem udowadniamy, że pamięć o nich trwa.

W szczególności dziękujemy potomkom rzeszowskich Żydów, którzy byli razem z nami. Na Marsz przyjechali reprezentujący rodzinę Barthów – Jacques D. Barth z żoną Maria Van Beurden Cahn z Holandii oraz reprezentujący rodzinę Fénichelów – Patrick i Arnaud Fénichelowie z Francji. Dziękujemy Helen Albert i Timowi Zinnemannowi, którzy przysłali do nas listy. Państwa relacje były niezwykle poruszające, cieszymy się, że mieszkańcy Rzeszowa mogli je usłyszeć.

Jesteśmy również wdzięczni Panu Shabbosowi Kestenbaumowi za odmówienie modlitwy w intencji zamordowanych naszych dawnych żydowskich sąsiadów. Ten fragment uroczystości pozwolił na głębokie przeżycie tragicznych losów naszych sąsiadów. Nisko kłaniamy się Panu Konradowi Fijołeko Prezydentowi Rzeszowa, który objął Marsz swoim patronatem honorowym – dziękujemy bardzo za Pana wsparcie.

Za obecność i wsparcie dziękujemy ciepło Krystynie Stachowskiej Wiceprezydent Rzeszowa oraz Panu Andrzejowi Decowi, Przewodniczącemu Rady Miasta Rzeszowa. Dziękujemy Wojewodzie Podkarpackiemu Pani Ewie Leniart, reprezentowanej przez Panią Małgorzatę Majkę-Onyszkiewicz, pełnomocniczkę Wojewody do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Panu Marszałkowi Podkarpackiemu Władysławowi Ortylowi reprezentowanemu przez Pana Waldemara Szumnego, a także Staroście Rzeszowskiemu Józefowi Jodłowskiemu, reprezentowanemu przez Panią Joannę Nierodę.

Dziękujemy ponadto Panu dr. hab. Andrzejowi Rozmusowi, prof. WSIiZ, Rektorowi Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, całemu zespołowi Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, Oddział w Krakowie oraz przedstawicielom licznych organizacji, stowarzyszeń i zaprzyjaźnionych instytucji.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wolontariuszkom i wolontariuszom, którzy wspierali nas przy organizacji Marszu, a także ekipie Pana Rafała Babiarza za przeprowadzenie transmisji z wydarzenia Panu Rafałowi Wilkowi za zapewnienie nam nagłośnienia oraz Panu Michałowi Woźnemu za relację fotograficzną.

Za życzliwość i wszelką pomoc dziękujemy serdecznie zespołowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa. Kultura w Rzeszowie


Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów. Rzeszów - stolica innowacji