Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, Kraków, Polska, 13-19 września 2023 r.

Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej - logo

Źródło:Światowa Federacja Luterańska

Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja - tak brzmi temat Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

One Body, One Spirit, One Hope
Thirteenth Assembly of
The Lutheran World Federation,
Krakow, Poland, 13-19 September 2023

W Zgromadzeniu Ogólnym weźmie w sumie udział 355 oficjalnych delegatów. Obecni będą także reprezentanci członków stowarzyszonych, goście ekumeniczni, oficjalni mówcy, doradcy, uczestnicy z urzędu, wolontariusze i pracownicy obsługi.

To trwające tydzień wydarzenie, poprzedzone przez spotkania przygotowawcze, będzie nie tylko świętować wspólnotę i wyjątkowe konteksty Kościołów członkowskich, ale też realizować oficjalne funkcje Zgromadzenia Ogólnego

Temat Zgromadzenia Ogólnego „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” przypomina nam, że w podzielonym świecie, jesteśmy powołani do jedności w ciele Chrystusa. Temat pochodzi z Listu do Efezjan 4:4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania” (Biblia Warszawska).

Temat posiada potencjał ekumeniczny oraz konkretnie odnosi się do potrzeb świata. Kościoły członkowskie ŚFL są powołane do składania świadectwa o Bożym współczuciu i miłosierdziu wobec świata. Temat jest również odzwierciedleniem powołania Kościoła, by dążyć do jedności przez zaangażowanie w służbę i misję, taką jak profetyczna diakonia, działania humanitarne i rzecznictwo, aby położyć kres niesprawiedliwości i odczłowieczającym praktykom. Świat pilnie potrzebuje usłyszeć ewangelię o usprawiedliwieniu – Bożym akcie uwalniającej łaski. Jesteśmy powołani do tej przygody, jaką jest życie ewangelią ciągle na nowo w naszych wielu kontekstach. Razem, jako wspólnota Kościołów, jesteśmy posłani do świata.

Zgromadzenie ma trzy podtematy: Duch Święty Stwórca, Duch Święty Pojednawca, Duch Święty Odnowiciel. Podtematy pomogą delegatkom(-tom) interpretować główny temat w świetle stwórczej, pojednawczej i przemieniającej miłości Boga.

Więcej do przeczytania

Jak należy interpretować temat Zgromadzenia Ogólnego

Temat zgromadzenia „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” został zaczerpnięty z Listu do Efezjan 4:4 (Biblia Warszawska): „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania”.

Program Zgromadzenia Ogólnego

Program Zgromadzenia Ogólnego obejmuje liczne i różnorodne wydarzenia: od ceremonii otwarcia, nabożeństw, modlitw, godzin biblijnych i odwiedzin, po sesje plenarne i sesje robocze.

Harmonogram i dzienny program Zgromadzenia opiera się na porannej modlitwie i refleksji nad tematem Zgromadzenia – Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna nadzieja. Każdego ranka uczestnicy będą wykorzystywać temat i podtematy jako podstawę aktywności przewidzianych na dany dzień.

Zgromadzenie oferuje uczestnikom program który jest równocześnie pełny i bogaty, oraz przedstawiany w trzech wymiarach.

  • Świętowanie wiary Wspólnoty, łączącej ją ponad kontekstami i kulturami.
  • Podejmowanie decyzji.
  • Wzajemne wzbogacenie poprzez wspólną refleksję i rozeznanie.