Modlitwy za Izraelczyków i Izrael

Menora

Modlitwy za Izraelczyków i Izrael

Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków, ul. Twarda 6.

Modlitwy za Izraelczyków i Izrael odbędą się w Warszawie jutro, czyli w poniedziałek 9 października, o godzinie 17.00, w synagodze im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków, ul. Twarda 6.

Na modlitwę mogą przyjść wszyscy, którzy czują potrzebę bycia razem w tym tragicznym momencie dla Państwa Żydowskiego

A Prayer of Solidarity with Israel - Acheinu Kol Beit Yisrael

Friday Night Service, Central Synagogue Jerusalem| Simchat Torah - October 6, 2023
YouTube·Central Synagogue·Oct 7, 2023

Psalm 122, "Sha'alu shelom Yerushalayim"