Dialog i Religia - Podcasty Filozoficzne IF UKSW

Dialog i Religia - Podcasty Filozoficzne IF UKSW

Źródło: Dialog i Religia (spotify)

Dialog i Religia - Prof. dr. hab. Maciej Bała

Dialog międzyreligijny to proces wymiany myśli, idei i przekonań między przedstawicielami różnych religii. Celem jest zrozumienie i szukanie wspólnych punktów oraz respektowanie różnic między wiarą i kulturą różnych społeczności religijnych. Pojęcia dialogu i religii jest jednak o wiele szersze: czy jest możliwy dialog religii z kultura, z nauką, z ateizmem? Jak „dialogować” skoro każda religia jest przekonana o swojej prawdziwości i to pochodzącej z innej rzeczywistości? Niniejszy podcast podejmie kilka wątków z szeroko rozumianego dialogu z religią, dialogu między religiami i dialogu wewnątrz religii.

  1. Dla czego dialog z religiąjest taki trudny
  2. Wielość religii: ekskluzywizm, inkluzywizm, pluralizm
  3. Cztery wymiary dialogu międzyreligijnego
  4. Brak dialogu - fundamentalizm religijny
  5. Dialog kultury i religii
  6. Dialog nauki i kultury z religią

2023-11-20-dialog-religia.jpg

Więcej do przeczytania