Niewielkie resztki z Solnej. Promocja katalogu wystawy czasowej

Niewielkie resztki z Solnej. Promocja katalogu wystawy czasowe

Źródło: ŻIH

Zapraszenie na promocję katalogu wystawy czasowej „Niewielkie resztki z Solnej. Izaak Celnikier wobec doświadczenia Zagłady"!

Wydarzenie na Facebooku

Spotkanie poprowadzi dziennikarka i kuratorka Agnieszka Sural, a jej gościniami będą Zuzanna benesz-Goldfinger, kuratorka wystawy „Niewielkie resztki z Solnej" i autorka katalogu, oraz Dorota Jarecka, historyczka sztuki, autorka rozdziału Od Getta do Korei. Rekonstrukcje pamięci Izaaka Celnikiera.

Katalog wystawy „Niewielkie resztki z Solnej". Izaak Celnikier wobec doświadczenia Zagłady jest poświęcony powojennym pracom malarza i grafika Izaaka Celnikiera (1923–2011), w których artysta mierzył się z traumą Zagłady i doświadczeń wojennych. To pierwsza prezentacja wczesnych rysunków Celnikiera (przechowywanych w kolekcjach w Polsce i we Francji), opatrzona obszernym komentarzem kuratorskim. Publikacja zawiera również wybór tekstów literackich (Dawida Sfarda i Abrahama Rejzena) ilustrowanych pracami Celnikiera, a także dodatkowe materiały archiwalne (jak choćby prywatne zdjęcia czy listy do Aleksandra Lewina) przybliżające twórczość i życie artysty.

Katalog Niewielkie resztki z Solnej przynosi interesujące interpretacje twórczości Izaaka Celnikiera, oparte na niepublikowanych dotąd źródłach archiwalnych, korespondencji i zespole rysunków, znajdujących się głównie w Żydowskim Instytucie Historycznym. Wykorzystuje w pełni literaturę przedmiotu. Ujmuje problemy życia i twórczości artysty na tle wydarzeń historycznych i ówczesnej sztuki. Przeprowadza analizę obrazów i rysunków artysty, wyjaśniając okoliczności powstania, symbolikę, nawiązania do ikonografii żydowskiej, biblijnej i chrześcijańskiej, a także w przypadku ilustracji relacje między przedstawieniem i tekstem. Publikacja określa rangę artysty w powojennej sztuce polskiej i żydowskiej.

Fragment recenzji prof. Jerzego Malinowskiego

Książka już wkrótce będzie dostępna w Księgarni na Tłomackiem.

Więcej informacji o wystawie

Program wydarzeń towarzyszących jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przed budżet krajowy #EEAGrants #Funduszenorweskie #EOG #EEANorwayGrants