Żydzi w multiwersum języka polskiego | konferencja

Artur Markowicz Rosz chodesz / Kidusz lewana, zbiory ŻIH

Artur Markowicz Rosz chodesz / Kidusz lewana, zbiory ŻIH

Źródło: ŻIH

Konferencja „Żydzi w multiwersum języka polskiego" współorganizowana przez Żydowski Instytut Historyczny i Zakład Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenie na Facebooku

Zakład Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringlebluma organizują konferencję zatytułowaną „Żydzi w multiwersum języka polskiego”. Jej celem ma być prześledzenie sposobów, w jakich słowa „Żyd”, „Żydzi”, „żydowskość” obecne są w najszerzej rozumianej polszczyźnie.

Chodzi o język potoczny i literacki, języki publicystów i naukowców, polityków i duchownych, o wypowiedzi językowo neutralne (czy takie tu w ogóle istnieją?) i propagandowe. Antysemickie gadanie będzie tu ważnym tematem, ale nie jedynym.

Języki, które nas interesują mogą przybierać formy przez jednych zwane narracjami, przez innych dyskursami. Te, które układają się w fabuły lub stanowią mowę wiązaną. Napisane albo pokazane.

Samo używanie rzeczownika „Żyd” i jego pochodnych to tylko nasz punkt wyjścia. Znaczenie ma całe to językowe bogactwo (albo ubóstwo) związane z nazywaniem i opisywaniem Żydów, najróżniejsze semantyczne przekształcenia, które temu służą. Zresztą interesuje nas tak wieloaspektowa obecność Żydów w języku polskim, jak ich wymowna nieobecność.

Silą rzeczy nasza konferencja będzie miała wyraźnie wielodyscyplinarny charakter. Zapraszamy na nią historyków i historyków sztuki, politologów i medioznawców, przedstawicieli nauk o języku i literaturze, antropologów i filmoznawców oraz prawników.

Tematyka „Żydów w multiuniwersum języka polskiego” jest przebogata. Szukać jej można w filmie i sztukach audiowizualnych, kodeksach prawnych i publicystyce historycznej, manifestach politycznych i katechizmach. Zapraszamy Państwa do przedstawienia tematów przekrojowych albo studiów przypadków, prób syntez albo wyników mikrolektury.