Bella Szwarcman-Czarnota: „Kobiety w Torze“

Bella Szwarcman-Czarnota: „Kobiety w Torze“ - baner

Źródło: Austriackie Forum Kultury

Najbliższy wykład będzie kontynuacją tematu „Miłość czy przemoc. Ojcowie i córki w Torze”.

Córa Syjon

Ostatnie już spotkanie z cyklu Ojcowie i córki” poświęcimy Córze Syjon (Bat Syjon), która stanowi personifikację Jerozolimy, Syjonu czy Judei. Jak żadna z córek, dysponuje głosem – w księgach prorockich, Psalmach czy Lamentacjach. W odróżnieniu od Izraela, jako „żony Boga” , przywoływanej jako „wiarołomna”, Córa Syjon nie budzi gniewu, lecz współczucie. Jest opuszczona, podobnie jak Tamar, córka Dawida.

Bella Szwarcman-Czarnota – polska publicystka, redaktorka, tłumaczka. Znawczyni tematu kobiet żydowskich. Tłumaczy z języka francuskiego, rosyjskiego i jidysz. Wieloletnia redaktorka PWN oraz felietonistka i redaktorka pisma żydowskiego „Midrasz”.

Organizatorzy: Austriackie Forum Kultury, Gmina Żydowska w Warszawie