Spotkanie z okazji Jubileuszu
40-lecia kapłaństwa ks. Manfreda Deselaersa

Spotkanie z okazji Jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. Manfreda Deselaersa

Źródło: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Ksiądz Manfred Deselaers obchodzi 40-lecie swoich święceń kapłańskich

Więcej:

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

To wydarzenie odbyło się w dniu:7 grudnia, 2023

W dniu dzisiejszym w naszym Centrum świętowaliśmy w sposób szczególny osobę księdza Manfreda Deselaersa, który 24.09.23 obchodził 40-lecie swoich święceń kapłańskich

Uroczystość rozpoczął dyrektor Centrum ks. Dariusz Chrostowski witając jubilata i zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się: Sz. Pan Janusz Chwierut Prezydent Miasta Oświęcim, Sz. Pan Andrzej Skrzypiński Starosta Miasta Oświęcim, Sz. Pan Holger Mahnicke Konsul Generalny Niemiec w Krakowie, Sz. Pani Aleksandra Barchańska pracowniczka Konsulatu Generalnego ds. polityki, Sz. Pan dr Krzysztof Antończyk z Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, Sz. Pani Helena Wisła Prezeska Zarządu Fundacji Pomnik – Hospicjum, Sz. Pan Leszek Palus Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego, Sz. Pani Joanna Klęczar Dyrektorka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Sz. Pan Roman Kwiatkowski Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce, Sz. Pani Aleksandra Bibrzycka w imieniu pani Dyrektorki Muzeum Ziemi Oświęcimskiej, Sz. Pani Halina Musiał zastępczyni Wójta Gminy, Ks. Łukasz Kamykowski, Sz. Pani Marta Titaniec, Sz. Pani Beata Pajest i Marek Lewandowski, Pracownicy Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz Uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich z Panią Martą Chrapczyńską.

Potem grupa młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu działającego w Oratorium Św. Jana Bosko w Oświęcimiu wykonała pantomimę ,,Łańcuchy” o walce dobra ze złem w życiu każdego człowieka. Niezwykle dynamiczny występ, choć w formie pantomimy, wcale nie potrzebował słów aby przekazać tak prosty, a jednocześnie głęboki sens.

Następnie pani Beata Sereś z działu edukacji Centrum Dialogu i Modlitwy, od wielu lat współpracująca z ks. Manfredem, przybliżyła zgromadzonym gościom osobę jubilata. W krótkiej prezentacji przedstawiła najważniejsze aspekty posługi księdza, zwracając uwagę między innymi na jego kontakt ze świadkami historii, pracę na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, pojednania polsko-niemieckiego i otwarcie się na kontakt ze wschodem. Podkreśliła niezliczoną liczbę spotkań z grupami z całego świata, udział w rocznicach i upamiętnieniach na ziemi oświęcimskiej, wielu konferencjach oraz organizowane w Birkenau drogi krzyżowe.

Kolejne przemówienie wygłosił prezydent miasta Oświęcimia pan Janusz Chwierut dziękując jubilatowi za lata zaangażowania w życie całego miasta. Odznaczył również Księdza Manfreda Medalem Miasta Oświęcim.

Dalszym punktem programu był występ wiolonczelistki pani Elżbiety Koźbiał z Państwowej Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu, która wykonała ,,La Foi’’ Georga Goltermanna. Wspaniale wykonany utwór uświetnił całość uroczystości.

Następnie jubilat wygłosił krótkie przemówienie zaczynając od słów „w ogóle nie chodzi o mnie”. Podziękował zebranym podkreślając, że jego droga nie byłaby możliwa gdyby nie ludzie, których na niej spotkał.

Potem dyrekcja Centrum z panią Beatą, w imieniu swoim i pracowników, wręczyła prezent – pamiątkę ze zdjęciami i wpisami gości oraz kwiaty.

Następnie również inni goście wręczali prezenty i kwiaty: starosta Oświęcimski pan Andrzej Skrzypiński, w imieniu gminy Oświęcim pani Halina Musiał zastępczyni wójta gminy, pani Helena Wisła Prezeska Zarządu Fundacji Pomnik – Hospicjum, pan Krzysztof Antończyk z Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Po części oficjalnej goście mogli spróbować pysznych potraw przygotowanych przez wspaniały zespół z kuchni CDiM oraz porozmawiać z jubilatem w mniej formalnym otoczeniu. Goście mogli również zabrać podpisane przez jubilata książki.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, artystom oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego jubileuszu, a w szczególności pani Dyrektorce Szkoły Muzycznej Jolancie Brandys za pomoc w oprawie muzycznej, dyrektorowi Zespołu Szkół Salezjańskich ks. mgr inż. Andrzejowi Urbańczykowi i ks. Pawłowi Bróżowi, który opiekuje się oratorium i grupą oraz pani Marcie Chrapczyńskiej, która przyjechała z grupą.