Przedmioty i ich znaczenia. Obraz judaizmu prezentowany na wystawach judaistycznych w polskich muzeach w okresie PRL-u

Kolejne seminarium „Duchowość żydowska”, które odbędzie się 8 grudnia 2023, o godz. 11.00 na platformie ZOOM. Gościnią seminarium będzie dr Kinga Migalska z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Przedmioty i ich znaczenia. Obraz judaizmu prezentowany na wystawach judaistycznych w polskich muzeach w okresie PRL-u - plakat

Źródło: ŻIH

Wydarzenie na Facebooku

Zapraszamy na spotkanie w ramach międzyuczelnianego seminarium poświęconemu badaniom nad duchowością żydowską, organizowane co miesiąc przez Żydowski Instytut Historyczny i Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gościnią seminarium będzie dr Kinga Migalska z Muzeum Narodowego w Krakowie, która przedstawi referat na temat: Przedmioty i ich znaczenia. Obraz judaizmu prezentowany na wystawach judaistycznych w polskich muzeach w okresie PRL-u.