Braun gaśnicą zgasił w Sejmie świecznik chanukowy. Nie może być dla tego obrony

Grzegorz Braun na tle zgaszonej przez siebie menory w Sejmie RP 12 grudnia 2023 r. Fot. Patryk Michalski/Twitter. Jakość zdjęcia została poprawiona AI Photo Enhancer

Grzegorz Braun na tle zgaszonej przez siebie menory w Sejmie RP 12 grudnia 2023 r. Fot. Patryk Michalski/Twitter. Jakość zdjęcia została poprawiona AI Photo Enhancer

Źródło: "Więź"

Tomasz Terlikowski

Ten, kto odrzuca judaizm i żydowską kulturę, w istocie odrzuca Jezusa, a kto robi to po Holokauście, wpisuje się w paradygmat Hitlera. Poseł Grzegorz Braun zgasił dziś gaśnicą świecznik chanukowy w Sejmie. To niebywały skandal. Trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem, z religią i religijnością, ani z konserwatyzmem. To obrzydliwy akt antysemityzmu i antyjudaizmu Brauna.

To działanie w istocie pokazuje absolutny nihilizm Brauna. Nihilizm nie tylko antyżydowski i antyreligijny, ale i antychrześcijański. Ten, kto odrzuca judaizm i żydowską kulturę, w istocie odrzuca Jezusa, a kto robi to po Holokauście, w istocie wpisuje się w paradygmat Hitlera.

Za to działanie Grzegorz Braun, który sam wyklucza się z Kościoła (bo Kościół jest wspólnotą wierzących, że Bóg objawił się w historii narodu żydowskiego, że wybrał ten naród i jest on wciąż narodem wybranym, a później w pełni objawił się w Osobie żydowskiego nauczyciela), powinien także zostać wyrzucony z Konfederacji (chyba, że partia ta uznaje obrazę uczuć religijnych innych, jeśli nie są oni chrześcijanami, za standard, ale to oznacza, że i ona wyklucza się z przestrzeni chrześcijaństwa).

Mam też nadzieję, że zostanie mu odebrany immunitet, a on sam odpowie karnie za znieważanie uczuć religijnych, niszczenie przedmiotów kultu religijnego, akt agresji wobec ludzi wierzących inaczej niż on.

Wesprzyj Więź

Dla tego, co zrobił dziś Braun, nie ma i nie może być obrony. Ten człowiek jest albo skrajnym cynikiem, nieodpowiedzialnym nihilistą, który służy przeciwnikom Polski, albo człowiekiem niepoczytalnym. W obu przypadkach nie powinien być posłem.

Tomasz P. Terlikowski
ur. 1974, doktor filozofii. Publicysta, tłumacz, pisarz i działacz katolicki. W 2021 r. przewodniczył komisji do zbadania sprawy o. Pawła M. w zakonie dominikanów. Był m.in. redaktorem naczelnym portalu Fronda.pl oraz redaktorem naczelnym i dyrektorem programowym Telewizji Republika. Autor wielu książek, m.in.: „Tylko prawda nas wyzwoli”, „Kościół (dla) zagubionych”, „Franciszek Blachnicki. Ksiądz, który zmienił Polskę”, „Koniec Kościoła, jaki znacie”, „Czy konserwatyzm ma przyszłość? Koniec Europy, jaką znamy”. Twórca podcastu „Tak myślę”. Mieszka w Warszawie.