Chanukowe świętowanie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w synagodze Ec Chaim w Warszawie

Two co-chairs of PL CCJ ( PRChiŻ)lighting candles.

Two co-chairs of PL CCJ ( PRChiŻ)lighting candles.

"Oto jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem" (Ps 133)

Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów ze społecznością synagogi. Zapaliliśmy świece, zaśpiewaliśmy błogosławieństwo i wysłuchaliśmy świetnego kazania rabinki Małgorzaty Kordowicz. Potem był czas na osobiste refleksje, a nawet, jak na synagogę przystało, dyskusje. A na koniec oczywiście pączki.