Medal Jana Karskiego dla Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, zaatakowanej przez posła Brauna

Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Źródło: eKAI

20 grudnia 2023 | 20:57 | Patryk Małecki | Nowy Jork Ⓒ Ⓟ

Poruszeni bohaterską postawą Pani Doktor Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk, która w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, płacąc utratą zdrowia, podjęła heroiczną obronę godności religii i tradycji żydowskiej przed bandyckim atakiem posła RP Grzegorza Brauna postanawiamy uhonorować ją Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego. Taką decyzję podjęło Towarzystwo Jana Karskiego.

Oto treść oświadczenia, przesłanego do KAI:

Tak jak Jan Karski przeciwstawiał się hitlerowskiej anihilacji Żydów z przestrzeni życiowej Polski, tak Magdalena Gudzińska-Adamczyk powiedziała NIE próbie wyrzucenia żydowskiego Święta Chanuki wyznawanego także przez obywateli Polski wyznania judaistycznego z Parlamentu RP, który jest także ich Parlamentem.

Gest Pani Doktor przypomina nam także godnościową postawę bojowników Getta Warszawskiego.

Chylimy czoła w głebokim przeświadczeniu, że faszyzm i antysemityzm w Polsce nie przejdzie.

Wyróżniona komentuje decyzję medalową słowami:
„To dla mnie ogromny zaszczyt, tylko czuję, że nie zasłużyłam na ten medal. Nic takiego niesamowitego nie zrobiłam, po prostu broniłam symbolu mojej religii, co jest obowiązkiem każdego Żyda. Uważam, że to był mój obywatelski i religijny obowiązek. Obywatelski też, ponieważ ktoś musiał pokazać skrajnej prawicy, że nie ma w społeczeństwie zgody na takie ataki i nie ma w nas strachu!
Niemniej jednak bardzo dziękuję za tak ogromne docenienie, jest to dla mnie coś bardzo wyjątkowego i nie do opisania wyróżnienie!”

Niebawem zwrócimy się do Marszałka Sejmu, aby wręczenie Medalu odbyło się w tym samym miejscu, w którym Pani Doktor heroicznie podjęła walkę z atakiem na bliskie jej wartości i konstytucyjną wolność religijną Rzeczypospolitej Polskiej.

Znamiennie symboliczne jest, że medyczną specjalizacją Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk jest epidemiologia i choroby zakaźne. Może w jakiś sposób tłumaczy to łatwość, z jaką podjęła walkę z dżumą nienawiści, której nosicielem okazał się Grzegorz Braun.

Towarzystwo Jana Karskiego